11 juni 2018

Urologische kanker gevestigd in Máxima Oncologisch Centrum

Máxima MC

Alle zorg rondom de urologische kanker van diagnostiek tot behandeling, nazorg en palliatieve behandeling is nu gevestigd in het Máxima Oncologisch Centrum (MOC). Prostaat-, blaas- en niercelkanker worden voortaan geheel behandeld in het MOC, waar alle specialismen rondom kanker gebundeld zijn. De concentratie en specialisatie van zorg leidt tot een betere kwaliteit.

Voorheen werd alle zorg rondom urologische kanker aangeboden op de polikliniek urologie op locatie Eindhoven en Veldhoven. De zorg wordt nu geheel aangeboden in het MOC van Máxima MC met urologen die geheel gespecialiseerd zijn doordat ze zich richten op de urologische oncologie. De zorg is hier heel dicht bij elkaar gebracht in een team dat precies weet wat nodig is voor de patiënt. Alle specialismen werken binnen het MOC samen op één plek waardoor de patiënt niet het hele ziekenhuis door hoeft. Spreekuren kunnen daardoor met elkaar gecombineerd worden waardoor de patiënt minder vaak hoeft te komen. Het feit dat behandelaren dicht bij elkaar zorg verlenen en de processen optimaal op elkaar afgestemd kunnen worden, levert aantoonbaar meerwaarde voor de patiënt.

Patiënt heeft de regie
In het Máxima Oncologisch Centrum wordt eigen regie voor de patiënt in het behandelproces belangrijk gevonden. Patiënten worden hierbij begeleid door specialisten en verpleegkundig specialisten om de juiste keuze te maken. Door samen alle behandelopties te overwegen met bijbehorende voor- en nadelen, kunnen patiënten betere beslissingen nemen over het vervolg van hun zorgproces. Samen met de vragen van de patiënten ten aanzien van zijn dagelijks leven en keuzes die de patiënt wil maken, stelt dat het MOC in staat om onderscheidende zorg te leveren met een persoonlijk karakter.

Aantoonbare kwaliteit
Binnen Máxima MC wordt al lange tijd hoogkwalitatieve zorg op het gebied van urologische oncologische chirurgie aangeboden. De kwaliteitseisen worden steeds hoger, waardoor deze zorg alleen door gespecialiseerde ziekenhuizen wordt aangeboden. Deze trend zet naar verwachting zover door dat ingrepen landelijk gezien geconcentreerd zullen worden binnen enkele gespecialiseerde centra. MMC streeft er naar om te voldoen aan alle kwaliteitsnormen op het gebied van urologische kanker door onder andere research en kwaliteitsontwikkelingen. Hierdoor is het Máxima Oncologisch Centrum in de regio hét centrum voor urologische oncologische ingrepen.