14 juni 2018

Versnelling medische innovaties in Brainport-regio

MMC werkt samen met TU Eindhoven, Philips, Catharina Ziekenhuis en Expertisecentrum Kempenhaeghe in e/MTIC (Eindhoven MedTech Innovation Center) om de ontwikkeling en toepassing van medische innovaties te versnellen. De samenwerking gaat leiden tot meer technische vernieuwing in de gezondheidszorg.

Binnen het consortium zijn zo’n honderd TU/e promovendi aan het werk samen met een vergelijkbaar aantal experts en wetenschappers van TU/e, de ziekenhuizen en Philips. De afgelopen 15 jaar werkten de partijen al bilateraal samen in projecten voor perinatale zorg (geboortezorg), cardiovasculaire zorg (hart- en bloedvaten) en slaapstoornissen. Ook het zogeheten Impuls-programma (voor de opleiding van meer promovendi) van de TU/e versterkte de afgelopen vijf jaar technische vernieuwing in de gezondheidszorg.

Engine
Een aantal activiteiten krijgt een plek in het toekomstige Eindhoven Engine, een nieuwe researchfaciliteit op de TU/e Campus waar universiteit, industrie, bedrijven en non-profit in gezamenlijke onderzoeksprogramma’s optrekken. De werkzaamheden aan de Engine gaan van start in januari 2019.

Verkorte doorlooptijd
De partners verwachten dat de intensieve samenwerking tussen kliniek, wetenschap en industrie de ontwikkeltijd van research tot resultaat voor de patiënt aanmerkelijk verkort. Het is niet ongebruikelijk dat dit 15 jaar of langer duurt. e/MTIC streeft ernaar deze termijn in te korten tot vijf à acht jaar o.a. door de uitwisseling van onderzoeksresultaten en het oprichten van een regiobrede METC (Medisch Ethische Toetsings Commissie) specifiek voor medische technologie. Dat leidt tot wetenschappelijke en technologische doorbraken waardoor veelvoorkomende ziektebeelden sneller zijn vast te stellen en te behandelen.

Veilige geboortezorg
Máxima MC zet zich ook in dit samenwerkingsverband volledig in op de doorontwikkeling van veilige geboortezorg. Zo houden we simulatietrainingen met ’s werelds meest levensechte bevallingssimulator genaamd Victoria. Zij heeft nauwkeurige anatomische proporties en reageert levensecht op acties van het verloskundig team. Ook worden moeder en kind bewaakt met draadloze elektroden pleisters die een “ECG” kunnen maken van de baarmoeder en van het ongeboren kind. Daarnaast heeft jarenlang onderzoek slimme technologieën opgeleverd om de ouder-kind hechting verder te verbeteren.