13 april 2019

Grootschalige rampenoefening bij Máxima MC

Op zaterdag 13 april vond een grote rampenoefening plaats waar Máxima MC aan heeft deelgenomen. Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost heeft deze oefening zorgvuldig voorbereid, samen met partners zoals gemeente Eindhoven, Eindhoven Airport, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Marechaussee,  Bevolkingszorg, Regionale Ambulancevoorziening, GHOR en de Politie. De oefening biedt de gelegenheid in een zo realistisch mogelijke situatie te oefenen. Naast het toetsen van het Crisisbeheersplan, oefenen we ook met dilemma’s die aan bod kunnen komen tijdens een echte situatie. Dilemma’s waarbij juist de samenwerking met partners in veiligheid belangrijk is.

Realistisch

Máxima MC in Veldhoven heeft ‘grootschalig slachtofferaanbod’ als scenario zo realistisch mogelijk nagespeeld. De oefening bestaat uit de crash van een passagiersvliegtuig met ‘echte’ passagiers en een schietincident op Eindhoven Airport. Ook op andere plaatsen worden scenario’s nagebootst, zoals in een terminal. Bij de oefening zijn acteurs fysieke veiligheid, operationele hulpverleners en collega’s achter de schermen betrokken.

Samenwerking

Belangrijk doel van de oefening is het toetsen van de werkprocessen zoals doorlooptijden en aanwezige kennis en vaardigheden. Ook de wijze waarop de samenwerking tussen de teams van het ziekenhuis en daarbuiten plaats vindt, wordt geëvalueerd. De oefening biedt een goede gelegenheid om de impact te ervaren als het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP) in werking treedt.