1 juli 2019

Máxima MC heeft VIPP behaald

vrouw en man en laptop met mmc-website

Máxima MC heeft binnen het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional (VIPP) alle modules behaald. Een onafhankelijke auditor heeft dit bevestigd. Mede dankzij VIPP heeft Máxima MC extra stappen gezet op het gebied van informatie-uitwisseling en medicatie veiligheid, waardoor de patiënt desgewenst meer regie heeft over de eigen gezondheid.

VIPP binnen Máxima MC

Al sinds 2014 is het voor patiënten van Máxima MC mogelijk om via patiëntenportaal MijnMMC hun medische gegevens online in te zien. ‘We voldeden al voor de start van VIPP grotendeels aan module A1, het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens aan de patiënt, en hebben binnen VIPP ingezet op de modules A2 en A3. En dit versneld, met niet eind dit jaar, maar 30 juni 2019 als deadline. Eerder dit jaar waren we het eerste ziekenhuis in Nederland dat de B-doelstellingen op het gebied van medicatie behaalde. En met trots kunnen we bekend maken dat Máxima MC nu ook als eerste ziekenhuis versneld aan VIPP A2 mét extra stap A3 voldoet’, aldus Tamara Duarte, programmamanager VIPP binnen Máxima MC.

Digitale beschikbaarheid

Binnen module A2 lag de focus op het digitaal beschikbaar stellen van medische gegevens via MijnMMC, waardoor de patiënt beter zicht heeft op de eigen gezondheidssituatie en de gegevens desgewenst kan delen met zorgverleners buiten het ziekenhuis. Tijdens de audit werd onder andere de download mogelijkheid van de Basisgegevensset Zorg (BgZ), correspondentie, beveiligd inloggen met DigiD en inzage in implantaten getoetst. Tevens werd bekeken of Máxima MC voldoet aan de norm van minimaal 10% gebruik van het portaal door patiënten. Aangezien op dit moment circa 20% van de patiënten gebruik maakt van MijnMMC, werd hieraan ruimschoots voldaan.

Meer dan kijken

Volgens de normen van VIPP-module A3 biedt MijnMMC patiënten een overzicht van de zorgprofessionals, die hun dossier hebben bekeken. Daarnaast is de bij Máxima MC bekende medicatie via het portaal voor patiënten inzichtelijk. Maar er is meer mogelijk dan alleen kijken. Patiënten kunnen via het portaal namelijk een verzoek tot aanpassing of aanvulling van hun medicatieoverzicht indienen. En voor thuis dialyserende patiënten is recent een eHealth toepassing gelanceerd, waardoor zij na hun dialyse digitaal de waarden van de benodigde controles kunnen vastleggen. Hierdoor komen deze direct terecht in het medisch dossier bij Máxima MC. Zorgverleners kunnen de waarden al zien voordat de patiënt met de registratiemap in Dialysecentrum Máxima verschijnt, waardoor polibezoeken beter kunnen worden voorbereid en efficiënter verlopen. Bij contact over de thuisdialyse met de patiënt kunnen de zorgverleners op afstand meteen meekijken naar de waarden. Verpleegkundig specialist Lianne Duis licht toe: ‘Binnenkort gaan we alle thuisdialyse patiënten uitnodigen om het digitaal dialyse dagboek te gebruiken. En bij alle nieuwe thuisdialyse patiënten wordt het sowieso een onderdeel van hun training. De eerste reacties over het gebruik van de toepassing zijn erg enthousiast’. Máxima MC onderzoekt dan ook of de eHealth toepassing breder dan alleen bij thuisdialyse kan worden ingezet.

Máxima MC werkt na het behalen van VIPP verder aan het verbeteren van digitale informatie-uitwisseling, waardoor patiënten zich steeds eenvoudiger kunnen voorbereiden op het gesprek met de arts en in grotere mate zelf een rol spelen in het behandeltraject.