17 oktober 2019

Landelijke stakingsdag ziekenhuizen

De vernieuwde polikliniek Chirurgie in MMC Veldhoven

De vakbonden hebben vandaag een landelijke ziekenhuisstaking op 20 november aangekondigd. Wij begrijpen dat dit bij u tot vragen kan leiden.

Een staking moet altijd aangekondigd worden bij het bestuur van het ziekenhuis. Het bestuur van Máxima MC heeft hierover vooralsnog geen bericht ontvangen. Er is dus op dit moment niet bekend of het personeel van Máxima MC aan deze staking zal deelnemen. Wij hopen zo spoedig mogelijk duidelijkheid te hebben over de situatie op 20 november. Uiteraard hopen wij dat er snel een akkoord wordt bereikt tussen de bonden en de NVZ zodat een landelijke stakingsdag niet nodig is.

Wat betekent dit voor mij als ik een afspraak heb staan op de stakingsdag?
Heeft u een afspraak op 20 november? Dan gaat uw afspraak in principe gewoon door. Als het personeel van Máxima MC zich wel aansluit bij de landelijke staking dan hoort u uiteraard zo spoedig mogelijk van ons wat dit voor u betekent.

Kan ik met een spoedgeval nog wel in het ziekenhuis terecht?
In het geval van een staking zal het personeel zondagsdiensten draaien. Dit betekent dat er alleen spoedeisende zorg wordt geleverd. Als u dus met spoed zorg nodig heeft, wordt u uiteraard gewoon geholpen.