21 oktober 2019

MMC en Oktober: zorg kwetsbare ouderen dichter bij elkaar

Máxima MC en Oktober brengen zorg kwetsbare ouderen dichter bij elkaar

Paula Nelissen (Raad van Bestuur Oktober) en Christianne Lennards (Raad van Bestuur Máxima MC) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst

De druk op de zorg voor kwetsbare ouderen neemt toe. Het ziekenhuis Máxima MC en ouderenzorgorganisatie Oktober (voorheen RSZK ZorgProfessionals) gaan daarom samenwerken om de geriatrische revalidatiezorg in de regio beter te organiseren. Zo brengen de organisaties de zorg letterlijk dichter bij elkaar: op het terrein van Máxima MC in Veldhoven wordt een nieuwe Oktober-locatie gebouwd met Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)-bedden en Eerstelijnsverblijf (ELV)-bedden. De GRZ-afdeling van Oktober-locatie Merefelt verhuist naar deze nieuwe locatie. Ook hebben Máxima MC en Oktober afgesproken samen innovatieve zorgconcepten te ontwikkelen, kennis te delen en wetenschappelijk onderzoek te doen.

De komende jaren neemt het aantal ouderen fors toe in Nederland. Het grootste deel van deze ouderen heeft één of meerdere (chronische) aandoeningen. Oktober en Máxima MC zien de zorgvraag stijgen én veranderen. Van zorg in een instelling naar steeds meer verpleging, verzorging en behandeling thuis. Ook wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen.

Samenwerking over de eigen muren heen

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben Máxima MC en Oktober besloten om samen -over de muren van de eigen organisatie heen- op te trekken om goede zorg te kunnen bieden aan kwetsbare ouderen. De bestuurders van beide organisaties ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. Deze samenwerking moet leiden tot een passend en verantwoord zorgaanbod voor kwetsbare ouderen, vanuit een gezamenlijke zorgvisie. Uiteraard behouden patiënten de vrijheid om voor zijn/haar zorgvraag te kiezen voor Máxima MC en Oktober of voor andere zorgaanbieders.

Juiste zorg op de juiste plek

Beide organisaties gaan de uitdaging aan om ervoor te zorgen dat de zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen in de regio De Kempen, Veldhoven en Aalst-Waalre. Het doel is dat oudere patiënten die geriatrische revalidatiezorg nodig hebben, de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een soepele doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar een geriatrische revalidatiecentrum. Dit draagt bij aan het verkorten van de duur van ziekenhuisopname.

Dichter bij elkaar

De samenwerking houdt onder andere in dat Máxima MC en Oktober samen innovatieve zorgconcepten ontwikkelen, zoals zorg op afstand en technologische vernieuwingen ter bevordering van de zelfredzaamheid van kwetsbare ouderen. Ook gaan zij kennis delen en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van de geriatrische revalidatiezorg.

Oktober en Máxima MC komen ook letterlijk dichter bij elkaar: op het ziekenhuisterrein in Veldhoven bouwt Oktober een nieuwe locatie. De huidige Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)-bedden op de locatie Merefelt te Veldhoven worden naar deze nieuwe locatie verplaatst. In totaal worden hier veertig GRZ- en ELV-bedden gerealiseerd. Oktober behoudt daarnaast haar revalidatieafdeling op de locatie Floriaan te Bladel. De vrijgekomen afdeling op de locatie Merefelt zal worden ingericht voor verpleeghuiszorg voor kwetsbare ouderen.