24 oktober 2019

MMC, Summa en Fontys starten intensieve samenwerking

Samenwerking MMC, Fontys, Summa

Bestuurders (v.l.n.r.) Joep Houterman (Fontys Hogescholen), Jan Harm Zwaveling (Máxima MC), Antoine Wintels (Summa College).

Máxima MC, Summa College en Fontys Hogescholen gaan een intensieve samenwerking aan op het gebied van opleiding en onderzoek. Doel is het opleiden van toekomstbestendige zorgprofessionals in een aantrekkelijke leer- en werkomgeving. De bestuurders van de organisaties tekenden hiervoor eerder deze week de samenwerkingsovereenkomst in het bijzijn van studenten en verpleegkundigen.

Samen leren, ontwikkelen en werken; dat zijn de pijlers waarop de nieuwe samenwerking zich richt. Studenten en medewerkers worden hiermee optimaal gefaciliteerd om goede zorg te verlenen, te leren, onderzoeken en innoveren. Dit is onderdeel van het toekomstdoel van de organisaties om het zorgonderwijs steeds meer te integreren in de praktijk.

Multilevel
De huidige leerwerkplaatsen binnen Máxima MC zijn alleen voor hbo-studenten ingericht. Vanaf nu wordt er een groter aantal leerwerkplaatsen ingericht en op zowel mbo- als hbo-niveau. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de uitbreiding van de Zorginnovatiecentra; verpleegafdelingen die verpleegkundigen samen met studenten runnen, om van elkaar te leren.

Tot slot wordt er een gezamenlijke onderzoekslijn opgezet waarin zorgprofessionals en studenten elkaar aanvullen. Het onderzoek is gericht op toepassing in de zorgpraktijk, zodat het direct iets oplevert voor patiënten.