16 november 2019

Informatie actiedag woensdag 20 november

Actiedag verpleegkundigen MMC

De vakbonden organiseren op 20 november een landelijke actiedag voor een betere cao. 19 afdelingen van Máxima MC doen mee aan de actiedag. Op die afdelingen wordt gewerkt alsof het zondag is. Tijdens de actie blijft goede en veilige patiëntenzorg te allen tijde gewaarborgd.

Op alle andere afdelingen zijn geen acties en gaat de zorg dus gewoon door. Voor oncologische zorg en zorg voor kinderen zijn specifieke afspraken gemaakt. Ook de spoedzorg gaat gewoon door op alle afdelingen.

Máxima MC heeft er begrip voor dat medewerkers, ook in ons ziekenhuis, aandacht vragen voor het belang van een goede cao. Het is helaas niet te voorkomen dat de actie op de deelnemende afdelingen gevolgen heeft voor een deel van onze patiënten. Dat vinden wij zeer vervelend. Wij doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om het ongemak voor onze patiënten te beperken.

Als uw afspraak niet door kan gaan door de actie, ontvangt u persoonlijk bericht. Heeft u niets gehoord? Dan kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak gewoon doorgaat.

Heeft u vragen over de actiedag?

Hieronder vindt u veel antwoorden op vragen die u mogelijk heeft over de acties op 20 november. Staat uw vraag en antwoord hier niet bij? Neem dan contact op met de afdeling of poli waar u onder behandeling bent. Contactgegevens vindt u op onze website.

Waarom wordt er actie gevoerd in Máxima MC?

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over een nieuwe Cao Ziekenhuizen zijn vastgelopen. Er wordt in heel veel ziekenhuizen op 20 november actie gevoerd. Máxima MC is er daar één van. De actie is niet gericht tegen Máxima MC, maar is een actie tegen het collectief van ziekenhuizen.

Mogen ziekenhuismedewerkers actievoeren?

Ja, in Nederland hebben werknemers het recht om te staken. Dat geldt ook voor werknemers in de zorg. Op de deelnemende afdelingen zal overigens het werk niet volledig worden neergelegd, maar worden zondagsdiensten gedraaid.

Welke actie staat er gepland?

Op woensdag 20 november voeren verschillende afdelingen actie door middel van het draaien van een zondagsdienst. Tijdens een zondagsdienst worden in principe alleen spoedgevallen behandeld. Uitgangspunt van het ziekenhuis is dat tijdens de actie goede en veilige patiëntenzorg te allen tijde gewaarborgd blijft. Spoedzorg gaat ook altijd door.

Welke afdelingen draaien zondagsdiensten?

 • Dagbehandeling
 • Dialyseafdeling
 • Diëtetiek
 • Endoscopie en behandelafdeling
 • Functieafdeling longfunctie en hartfunctie
 • Gipskamer
 • Intensive care
 • NICU
 • Operatieafdelingen
 • Polikliniek chirurgie, obesitascentrum, wondzorg en stomazorg
 • Polikliniek KNO
 • POS (pre-operatieve screening)
 • Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
 • Transmurale zorg
 • Verpleegafdeling 227
 • Verpleegafdeling 234, Longafdeling
 • Verpleegafdeling 327, Interne geneeskunde
 • Verpleegafdeling 337, Oncologie
 • Verpleegafdeling 9e en 10e Etage Locatie Eindhoven

Wat betekent de actie voor niet-deelnemende afdelingen?

Op niet-deelnemende afdelingen gaan alle geplande afspraken gewoon door. Ook de spoedzorg gaat gewoon door. Het kan voorkomen dat de actie op een bepaalde afdeling gevolgen heeft voor werkzaamheden op een andere afdeling.

Hoe weet ik of mijn afspraak op 20 november doorgaat?

Als uw afspraak niet door kan gaan door de actie, ontvangt u persoonlijk bericht. Heeft u niets gehoord? Dan kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak gewoon doorgaat.

Ik heb een afspraak vlak voor of net na de actie op 20 november. Gaat die afspraak wel door?

Alle patiënten die het betreft, zijn persoonlijk geïnformeerd. Heeft u niets gehoord? Dan kunt u ervan uitgaan dat uw afspraak gewoon doorgaat.

Kan ik in het geval van spoed wel in Máxima MC terecht?

Ja, de spoedzorg gaat gewoon door, ook op de afdelingen die zondagsdiensten draaien.

Kan ik op 20 november op bezoek bij een opgenomen familielid of kennis?

Ja, op deze dag gelden de normale bezoektijden op alle afdelingen. Ook op de afdelingen waar de actie plaatsvindt, zoals hierboven vermeld.