18 november 2019

Fit door de nachtdienst

zorgmedewerker ontspannend

Máxima MC wil een fijne werkplek zijn voor medewerkers. Ook ’s nachts. Met een pakket aan interventies willen we medewerkers helpen om gezonder en energieker door de nachtdienst te komen. In de pilot ‘Fitter door de nacht’ wordt onderzocht of deze maatregelen effectief zijn.

Nachtwerk kan leiden tot nadelige gezondheidseffecten. In MMC vinden we het belangrijk om aandacht te hebben voor het beperken van deze gezondheidsrisico’s. Hiervoor draait tot en met maart 2020 een pilot op de Intensive Care (IC) en Spoedeisende Hulp (SEH), waarin MMC vijf interventies (zie kader) faciliteert.

0-meting naar slaapkwaliteit en welbevinden

Om te kunnen achterhalen of dit pakket aan maatregelen daadwerkelijk een positief effect heeft op de gezondheid en het welbevinden van medewerkers, vindt er zowel aan het begin als aan het einde van de pilot een meting plaats. Medewerkers kunnen hier vrijwillig aan meedoen. De 0-meting bestaat uit vragenlijsten over de slaapkwaliteit en het algemeen fysiek en psychisch welbevinden.

Samenwerking met JBZ

MMC werkt hiervoor samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ), dat op de IC al eerder maatregelen toepaste in de nachtdiensten. Daarom draait deze pilot, net als in het JBZ, op de IC en op de SEH. Afhankelijk van deze resultaten wordt bekeken of de maatregelen in de toekomst op andere afdelingen in het ziekenhuis ingezet kunnen worden.

Vijf interventies tijdens de pilot

Tijdens de pilot worden de volgende interventies geïmplementeerd voor alle zorgverleners van de SEH en IC die zijn ingeroosterd voor de nachtdienst:

  • Voeding: tijdens de nachtdienst worden speciale maaltijden beschikbaar gesteld; een snack om 23.00 uur, een maaltijd rond 1.30 uur en een snack rond 5.00 uur. Denk hierbij aan kwark met fruit, noten, een eiwitrijke soep en een smoothie.
  • Powernaps: een powernap is een korte slaap van 20 tot 25 minuten. Het is belangrijk om na ongeveer 20 minuten wakker te worden, omdat het lichaam anders in diepe slaap raakt. Een powernap kan onder andere het concentratievermogen en de mate van alertheid verhogen. Vanaf nu kunnen medewerkers tijdens de nachtdienst een powernap doen.
  • Een blauwe en oranje bril: om het bioritme tijdens nachtdiensten te verbeteren, kunnen medewerkers gebruikmaken van een blauwe en een oranje bril. De blauwe bril wordt gedragen als medewerkers een dip ervaren. Deze bril wordt niet gedragen bij het uitvoeren van risicovolle handelingen. De oranje bril wordt vooral na de nachtdienst gebruikt. De glazen blokkeren het natuurlijke en kunstmatige blauwe licht uit de omgeving, stimuleren de aanmaak van melatonine en zorgen daarmee voor de gewenste slaperigheid.
  • Beweging: medewerkers worden voorgelicht over beweging. Bewegen heeft een positief effect op de biologische klok; je wordt er onder meer alerter door.
  • Rooster: op de SEH en IC wordt een voorwaarts roterend rooster gebruikt. In het voorwaarts roterende rooster werken medewerkers in week 1 in de vroege dienst, in week 2 in de late dienst en in week 3 in de nachtdienst. Onderzoeken tonen aan dat medewerkers met voorwaartse roterende roosters onder andere minder vermoeidheidsklachten vertonen dan collega’s met achterwaarts roterende collega’s.