15 januari 2020

Patiënten zijn tevreden over de zorg in Máxima MC

Máxima MC

Patiënten zijn tevreden over de zorg in Máxima MC blijkt uit een patiënttevredenheidsonderzoek dat uitgevoerd is binnen de polikliniek en kliniek in het ziekenhuis. Om optimale zorg te kunnen leveren vragen we jaarlijks naar de mening van onze patiënten. Dit geeft ons waardevolle inzichten en biedt de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren.

Twee weken lang is er bij patiënten een patiënttevredenheidsmeting uitgevoerd. In totaal hebben 810 patiënten de vragenlijst ingevuld. De enquête is gebaseerd op de landelijk bekend staande PREM-vragenlijst. Dit is een vragenlijst die inzicht geeft in twee zaken: wat patiënten belangrijk vinden én wat hun ervaringen zijn met de zorg.

Rapportcijfer 8,4
Onze patiënten geven ons een gemiddeld rapportcijfer van een ruime 8,4. Daarnaast zijn patiënten erg loyaal aan het ziekenhuis. Bij de Net Promoter Score (NPS) scoort MMC eveneens hoog met 46. De NSP is een belangrijke prestatie-indicator die met name iets zegt over de klantloyaliteit, de mate waarin patiënten Máxima MC zouden aanbevelen bij familie en vrienden.

Negen themavragen
In de vragenlijst stonden negen thema’s centraal: zorginformatie, veiligheid, samenwerking, samen beslissen, medicatie, luisteren, hygiëne, deskundigheid en adviezen (zie afbeelding voor resultaten). Overall zijn patiënten positief op alle vlakken, maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. De resultaten worden door Máxima MC gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.