17 januari 2020

Nieuwe voorzitter raad van toezicht Máxima MC

Máxima MC

De raad van toezicht van Máxima MC heeft met ingang van 1 januari 2020 een nieuwe voorzitter. De heer drs. G.H.J. Huffmeijer heeft de voorzittershamer overgenomen van scheidend voorzitter Guus van Montfort, die met ingang van 1 oktober jl. afscheid van Máxima MC heeft genomen.

Chiel Huffmeijer heeft ruime ervaring als bestuurder en toezichthouder van complexe zorgorganisaties. Zo was hij voorzitter van de raad van bestuur van de Reinier Haga Groep (HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis en Langeland Ziekenhuis). Daarnaast was hij landelijk actief. Hij vervulde bestuursfuncties bij onder meer de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). De raad van toezicht en raad van bestuur zijn zeer tevreden met de komst van de ervaren toezichthouder.

De huidige samenstelling van de raad van toezicht van Máxima MC (per 1/1/2020) is als volgt:

  • De heer drs. G.H.J. Huffmeijer (voorzitter raad van toezicht)
  • Mevrouw dr. mr. W.M.C.M. (Wilma) Caris-Verhallen (lid raad van toezicht)
  • De heer dr. J.F.B.M. (Hans) Fiolet (lid raad van toezicht)
  • Mevrouw dr. E. (Esther) Talboom – Kamp MBA (lid raad van toezicht)
  • Mevrouw dr. C.M.H.A. (Christel) Deckers MBA (lid raad van toezicht)
  • De heer drs. M.A. (Maarten) Imkamp (lid raad van toezicht)