28 januari 2020

Unieke regionale samenwerking voor zorg chronische patiënten

De initiatiefnemers van de nieuwe coöperatie Samen op een lijn

Van links naar rechts: Arnold Romeijnders, medisch directeur PoZoB en medegrondlegger van het initiatief; Monique Nollen, algemeen bestuurder PoZoB; Richard Verheesen, voorzitter MSB de Medici, Jan Harm Zwaveling, voorzitter raad van bestuur Máxima MC.

‘Samen op een lijn’ hoopt velen tot voorbeeld te zijn

Het lijkt een onmogelijke opdracht: de zorgkosten terugdringen terwijl we steeds ouder worden en kampen met steeds meer chronische ziekten – vaak zelfs meerdere tegelijkertijd. Zowel de eerste lijn (huisartsen) als de tweede lijn (medisch specialisten) zijn samen betrokken bij de behandeling van chronisch zieken. De afstemming tussen deze historisch gescheiden werelden is echter niet altijd optimaal en uniform. De kans is daarmee groot dat patiënten teveel of niet op elkaar afgestemde zorg aangeboden krijgen. Máxima MC, MSB de Medici en PoZoB vinden dat dat anders kan. Met het unieke initiatief ‘Samen op een lijn’ willen zij de grenzen slechten en samen verbetering brengen in de zorg voor chronische patiënten.

De zorg moet anders, dat is duidelijk. Als we op dezelfde manier door blijven gaan, ontwikkelen de kosten zich ook op dezelfde manier en wordt de zorg onbetaalbaar. Het probleem neemt eerder toe dan af: we zien steeds meer patiënten met vaak meerdere chronische aandoeningen.
Zorggroep PoZoB, ziekenhuis Máxima MC en de vrijgevestigde medisch specialisten van Máxima MC, verenigd in MSB de Medici, hebben een plan bedacht om structureel verbetering te brengen in de zorg voor chronisch zieken. Kort gezegd behelst dat plan: versterk de samenwerking, zet de patiënt centraal in zorg zonder schotten, bedenk een constructie waarbij de financiering geen struikelblok is en pas het harmonicamodel toe: begin klein en breid uit bij succes.

Uniek plan
Heel concreet betekent het plan dat patiënten met diabetes type II en astma/COPD gerichte zorg krijgen aangeboden, die door de eerste en tweede lijn samen is georganiseerd.
PoZoB, MMC en MSB ontwikkelen in de nieuwe coöperatie ‘Samen op een lijn’ integrale zorgpaden. Er zijn heldere afspraken gemaakt over wie waar in het zorgproces verantwoordelijk is alsook over de medicatie. Veel aandacht gaat uit naar het versterken van de vaardigheden van de patiënt om te leren omgaan met zijn of haar chronische aandoening(en). De coöperatie stelt zich ten doel om meetbaar betere kwaliteit te leveren met een hoge patiënt- en zorgverlenerstevredenheid tegen gelijkblijvende of lagere kosten.

Langdurige behandelrelatie
PoZoB heeft als missie het versterken van de huisartsen in hun rol. Monique Nollen, algemeen bestuurder PoZoB: “Innovatieve zorg op maat, daar streven wij naar. We realiseren dat met kleinschalige, complete, toegankelijke en professionele ketenzorg waarin persoonlijke aandacht voor de patiënt centraal staat. Onze praktijkondersteuners hebben vaak al een langdurige behandelrelatie met de patiënt. Samen met de waardevolle samenwerking met de specialisten van Máxima MC zijn we in staat om met elkaar vernieuwende zorgprogramma’s te ontwikkelen.”

Jarenlange ervaring
Máxima MC heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van chronische patiënten. Jan Harm Zwaveling, voorzitter raad van bestuur van Máxima MC: “Binnen Máxima MC hebben we vergaande inzichten in de begeleiding van hart- en longpatiënten naar een gezondere manier van leven. Onze multidisciplinaire ondersteuning draagt bij aan de kwaliteit van leven en zorgt ervoor dat patiënten minder vaak en minder lang worden opgenomen in het ziekenhuis.”
Samen op een lijn is een goed voorbeeld van de projecten waarmee Máxima MC bijdraagt aan kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte én goedkopere zorg onder de noemer ‘Verantwoorde Zorg’.

Onderling vertrouwen
MSB de Medici vindt het een goed moment om nieuwe samenwerkingsvormen te starten. Richard Verheesen, voorzitter MSB de Medici: “Inmiddels hebben veel experimenten de revue gepasseerd, die ons niet gebracht hebben wat we ervan hoopten. Daarom hebben we samen het lef getoond om integraal samen te werken over onze eigen muren heen. We delen dezelfde visie en hebben vertrouwen in elkaar. Als eerste in Nederland krijgt onze goede inhoudelijke samenwerking nu ook bestuurlijk en financieel vorm.”

Start
De nieuwe coöperatie zag op 1 januari 2020 het levenslicht. De zorgpaden en regionale formularia COPD en Diabetes zijn al geïntroduceerd bij de huisartsen en praktijkondersteuners, tijdens een kick-off bijeenkomst in september 2019. Medio januari 2020 worden de eerste onderdelen geïmplementeerd; de verwijsmogelijkheid naar het nieuwe diagnostiek zorgpad COPD komt beschikbaar, daarnaast gaat het MDO van start voor de DM2 zorg. We houden u op de hoogte van de voortgang.