4 maart 2020

Jan Harm Zwaveling nieuwe voorzitter mProve

Felicitatie voor Jan Harm Zwaveling nieuwe voorzitter mProve

Jan Harm Zwaveling bedankt Piet-Hein Buiting voor zijn belangrijke rol als eerste voorzitter mProve

Jan Harm Zwaveling (64), voorzitter raad van bestuur Máxima MC, wordt per 2 maart 2020 ook voorzitter van het samenwerkingsverband mProve. Zwaveling volgt Piet-Hein Buiting op, die na het bereiken van zijn termijn, het voorzitterschap mProve overdraagt.

Vooruitblik

mProve gaat meer nadruk leggen op het verbeteren van zorgtrajecten. Ondersteund door moderne technieken als AI en data analytics willen we heel concreet de beste zorg voor de patiënt bieden. Om op innovatiegebied stappen te ondernemen is het nodig dat we niet meer denken in losse ziekenhuizen, maar als mProve’, zegt Zwaveling. Verder bedankt hij aftredend voorzitter Buiting voor zijn belangrijke rol als eerste voorzitter en heldere opvatting met betrekking tot governance van het samenwerkingsverband mProve.

Samenwerking

mProve is een innovatief netwerk van vijf ambitieuze STZ-ziekenhuizen: Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht), Isala (Zwolle), Jeroen Bosch Ziekenhuis (’s-Hertogenbosch), Máxima MC (Veldhoven), Rijnstate (Arnhem) en Zuyderland (Heerlen / Sittard-Geleen). Wij hebben onze krachten gebundeld om patiënten dagelijks merkbaar betere zorg te bieden. Onze ziekenhuizen werken samen aan projecten die ieder ziekenhuis afzonderlijk niet (direct) kan realiseren. Samen zijn we slimmer en sneller, zodat we sterk kunnen blijven in de veranderende gezondheidszorg. Ons doel: patiënten dagelijks merkbaar betere zorg bieden.