22 september 2020

Máxima MC verbetert toegankelijkheid website

Veel mensen met een functiebeperking, zoals een visuele beperking, kunnen problemen ervaren met de toegankelijkheid van digitale informatie. Het raadplegen van een website kan dan bijvoorbeeld lastig zijn. Máxima MC heeft op de website verbeteringen doorgevoerd om de belemmeringen voor mensen met een functiebeperking weg te nemen. Zo wordt digitale zorginformatie toegankelijk en begrijpelijk voor iedereen.

Er zijn Europese richtlijnen (WCAG 2.1) opgesteld voor het toegankelijk maken van digitale kanalen, zoals de website. Het gaat dan bijvoorbeeld over het ondertitelen van video’s, teksten bij afbeeldingen die met spraaksoftware voor te lezen zijn en het gebruik van het juiste contrast op websites voor mensen met een visuele beperking.

Digitale formulieren
Recent heeft Máxima MC een onderzoek laten uitvoeren om vast te stellen in hoeverre de website van het ziekenhuis, www.mmc.nl, voldoet aan deze richtlijnen en waar verbeteringen mogelijk zijn. Verschillende verbeterpunten zijn inmiddels doorgevoerd. Zo is het makkelijker geworden voor visueel beperkte mensen om digitale formulieren juist in te vullen. De invulvelden zijn dikker omlijnd en zijn voorzien van duidelijkere uitleg wat er in het veld ingevuld moet worden. Deze uitleg kan, net als meer informatie op mmc.nl, worden voorgelezen door spraaksoftware.

Navigeren met toetsenbord
Ook is het eenvoudiger geworden om met een toetsenbord te navigeren door de website. Met één klik de website in een andere kleurstelling weergeven was al mogelijk. Bezoekers van de website die dat prettiger vinden lezen, hoeven niet langer meer te zoeken naar deze optie; die is vanuit elke pagina direct aan te klikken.

Verbeteren
In Máxima MC is het gebruik van digitale middelen binnen de zorgverlening niet meer weg te denken. Máxima MC blijft zich daarom inzetten om de website verder te verbeteren, zodat dit kanaal door iedereen eenvoudig te gebruiken is.