16 oktober 2020

Máxima MC en Trudo samen op expeditie tijdens DDW

Máxima MC (MMC) is als topklinisch ziekenhuis in de Brainport regio al enkele jaren partner van de Embassy of Health. Dit is een onderdeel van de Dutch Design Week. Dit jaar wordt deze gehouden van 17 oktober t/m 25 oktober 2020 en is uitsluitend online te bezoeken.

Embassy of Health

Tijdens de Embassy of Health laten ontwerpers met behulp van zorgprofessionals de toekomst van de zorg zien. En daarmee de toekomst van onze gezondheid.
In de expositie van vorig jaar hebben wij als MMC ons de vraag gesteld wie in de toekomst de (eind)verantwoordelijkheid heeft op een OK; is dit de chirurg of de robot? In 2018 presenteerde MMC een eerste concept van een kunstmatige baarmoeder waarmee sterfte bij te vroeg geboren kinderen zou kunnen worden verminderd.

Vitaal en gezond leven in de Brainport regio

Onder de noemer EXPEDITIE VITAALGEZOND is dit jaar gekozen voor een verkenning naar een vitaal en gezond leven in de Brainport regio.
Gezond blijven en vitaal oud worden, willen we allemaal. Iedereen vult dit op persoonlijke manier in. Genoeg bewegen kan voor de een vanzelfsprekend zijn, terwijl een ander naar meer balans zoekt of hierbij juist belemmeringen ervaart.
Vitaliteit is echter meer dan gezond zijn. Het is je fit of energiek voelen om activiteiten te ondernemen, mee te doen, om je gelukkig te voelen. Zorg dient hierbij voor iedereen bereikbaar maar ook betaalbaar te blijven. Daarom is het belangrijk dat de algehele vitaliteit van Nederland omhoog gaat.
Vitaliteit bereik je echter niet alleen met goede zorg; vitaliteit is veel omvangrijker. Naast genezen zal er meer aandacht moeten komen voor bewustwording, verandervaardigheid en preventie. Met inzet van medische expertise en juist op momenten dat er nog geen klachten zijn. En het liefst beschikbaar op elk moment van de dag en bij voorkeur gewoon thuis.
Ook de manier waarop je woont en je directe leefomgeving beïnvloeden een vitaal en gezond leven. Zouden er woningen ontwikkeld kunnen worden welke een gezonder leven stimuleert? We weten dat zorg en wonen van invloed zijn op de vitaliteit en gezondheid van mensen maar beiden zijn vooralsnog gescheiden domeinen.

Medische kennis en expertise van wonen verbonden

MMC en woningcorporatie Trudo starten daarom tijdens deze Embassy of Health met een eerste verkenning waarbij medische kennis en expertise van wonen met elkaar verbonden gaan worden. Zij hopen daarmee op innovatieve wijze een bijdrage te leveren aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoners van de Brainport regio.
Wat dit kan opleveren zullen we moeten ontdekken. Een expeditie naar een toekomst waarin vitaal leven en gezond zijn betekenis krijgt. En dit samen met inwoners en betrokken organisaties in de Brainport regio. Ga jij ook mee?

Ga mee op expeditie!

Om op expeditie te gaan is een korte enquête opgesteld. Hier kan je deze invullen. De resultaten worden gepubliceerd op http://expeditievitaalgezond.nl/.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Embassy of Health en het online programma-aanbod kijk op: www.worlddesignembassies.com/embassies/health/#programma.

Of bekijk de video https://vimeo.com/468448647

Neem voor vragen of suggesties over EXPEDITIE VITAALGEZOND contact op met Nicole Papen (nicole.botterhuis@mmc.nl) of Dries Steinmeijer (d.steinmeijer@mmc.nl).