11 maart 2021

Minister van Ark in gesprek met MMC over zorg voor medewerkers

Minister van Medische Zorg en Sport Tamara van Ark (VVD) bracht vandaag een werkbezoek aan Máxima MC in Veldhoven. De bewindspersoon liet zich bijpraten over de zorg voor de medewerkers, die al ruim een jaar keihard werken om de coronacrisis het hoofd te bieden.

De ochtend werd afgetrapt met een digitaal bezoek van de minister aan het capaciteitsoverleg. Tijdens dit dagelijkse overleg wordt geprobeerd de verwachte zorgvraag zo goed mogelijk te matchen met de beschikbare zorgcapaciteit. De minister kreeg zo een inkijkje in de dagelijkse uitdaging om het juiste personeel op de juiste plek in te zetten.


In een gesprek met de raad van bestuur en een vertegenwoordiging vanuit de Verpleegkundige Advies Raad (VAR) werd teruggeblikt op de zorg voor medewerkers in dit crisisjaar en de lessen voor de toekomst. Belangrijke boodschap voor de minister was om echt oog te hebben voor het herstel van zorgpersoneel als deze crisis straks afgelopen is en om dit stevig te verankeren in het beleid van de komende jaren.

Op de Intensive Care, die ook vandaag voor het grootste deel vol lag met patiënten met COVID-19, liet de minister zich bijpraten door artsen en verpleegkundigen. Wat doet het werken op de IC in deze roerige tijd met ze en hoe houden ze het vol? De minister was zichtbaar onder de indruk.

Op de Acute Opname Afdeling kreeg Van Ark onder andere een inkijkje in het project met de coronastewardessen, één van de manieren om de werkdruk van het zorgpersoneel iets te verlichten. In een open gesprek met medewerkers van de afdeling vroeg de minister de aanwezigen “geen blad voor de mond te nemen” en aan te geven wat ze volgens hen echt mee terug moest nemen naar Den Haag.