17 maart 2021

Een goed herstel na corona

Op 1 april vorig jaar werd meneer Mares (78) met corona opgenomen op de Intensive Care (IC) van Máxima MC. Na een voorspoedig herstel is hij gelukkig weer zo goed als de oude, maar hij heeft nog steeds geen enkele herinnering aan zijn verblijf in het ziekenhuis.

“Van de zes weken dat ik op de IC en gewoon in het ziekenhuis heb gelegen, weet ik helemaal niks. Ik heb gehoord dat verschillende mensen traumatische ervaringen hadden, en die had ik ook niet. Dat is dan wel weer prettig,” zegt hij. Na zijn opname in Máxima MC kon meneer Mares na zes weken gaan revalideren in Blixembosch. Hij vertelt: “Van de eerste week daar kan ik me ook niet zoveel herinneren, ik weet alleen nog dat ik er in de ambulance naartoe werd gebracht. Vanaf mijn tweede week weet ik wel weer alles.”

Bewogen jaar achter de rug

Na zes weken revalideren mocht meneer Mares weer naar huis. “Ik ben snel hersteld, daar heb ik zelf ook versteld van gestaan. Uiteindelijk is het voor mij allemaal reuze meegevallen maar voor mijn familie, voor mijn vrouw en de kinderen, was het een ontzettend hectisch jaar. Ze vertellen me nog regelmatig over die weken in het ziekenhuis. Ik kan het me zelf niet herinneren. Maar ik heb wel medelijden met wat zij allemaal hebben doorstaan,” vertelt meneer Mares. “Nu ben ik nog altijd in behandeling bij de fysiotherapeut, en dat gaat allemaal goed. Ik voel me heel uitstekend. Ik merk wel dat als ik iets intensief gedaan heb, dat mijn adem nog wat verbetering nodig heeft. Of dat helemaal goed komt weet ik niet, maar de longarts was vrij optimistisch en daardoor ben ik wel gerustgesteld.”

Ervaringen uitwisselen

Iedereen ervaart een opname op een IC weer anders. Meneer Mares weet niets meer van zijn tijd op de IC, maar sommige patiënten of hun naasten krijgen fysieke of psychologische klachten nadat ze op een IC opgenomen zijn geweest. Het kan dan helpen om met anderen te praten die een vergelijkbare ervaring hebben gehad. Daarom organiseren het Catharina Ziekenhuis en Máxima MC samen een aantal IC-cafés: bijeenkomsten waar informatie gedeeld wordt, mensen vragen kunnen stellen en elkaar steun kunnen geven.

Meneer Mares woonde het eerste IC-café afgelopen november ook bij via Zoom: “Het ging toen over delieren (verwardheid) tijdens je verblijf op de IC. Ik heb schijnbaar verschillende keren een delier gehad maar ik weet daar niets meer van. We hoorden van andere mensen dat die zich wel konden herinneren dat ze delieren gehad hebben en daar allerlei gevoelens bij hadden. Dat had ik niet. Mijn vrouw weet het nog wel en heeft daar wat over gezegd. Zo’n IC-café bijeenkomst was wel heel goed om te doen.”

De draad weer opgepakt

Inmiddels is hij weer volop aan de slag, sinds zijn pensioen helpt hij als vrijwilliger zo’n 100 mensen per jaar met het invullen van belastingformulieren: “Op dit moment is dat alleen telefonisch mogelijk, want we mogen natuurlijk niet bij de mensen thuis komen vanwege corona.” Of ze blij zijn als hij langskomt om te helpen? ”Nou ja, misschien zijn ze ook niet blij, dat weet ik niet,” lacht hij. “Maar ik vul alleen de formulieren in, ik bepaal niet wat eruit komt.”

Het volgende IC-café staat in het teken van Post Intensive Care Syndroom (PICS). Op maandag 22 maart van 19.30 tot 20.30 uur bent u van harte welkom om via Zoom mee te luisteren en te praten. De bijeenkomst is bedoeld voor alle ex-IC-patiënten en hun naasten, dus niet alleen voor mensen die in het Catharina Ziekenhuis of Máxima MC opgenomen zijn geweest. Ook huisartsen zijn van harte welkom.