21 juli 2021

Vervolg innovatieve samenwerking MMC en Trudo in Brainport-regio

Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van Trudo (links op de foto) en Jan Harm Zwaveling, voorzitter raad van bestuur van Máxima MC, tekenen het convenant

Expeditie VitaalGezond: pilotprojecten op snijvlak van wonen, zorg en leefbaarheid

Máxima MC en woningcorporatie Trudo bekrachtigen hun samenwerking om op een innovatieve wijze een bijdrage te leveren aan de vitaliteit en gezondheid van inwoners van de Brainport regio Eindhoven. Met het ondertekenen van een convenant, geven zij de eerder gestarte verkenning ‘Expeditie VitaalGezond‘ een vervolg. Onderdeel van het convenant is het uitvoeren van pilots in twee referentiewijken en het opzetten van een Experience Center op Strijp-S.

Gezond zijn en blijven in de slimste regio

Jan Harm Zwaveling, voorzitter van de raad van bestuur van Máxima MC: “Vitaliteit, preventie en leefstijl vormen steeds meer een speerpunt als het gaat om gezond zijn en gezond blijven. Om kwalitatief de beste en ook betaalbare zorg te kunnen blijven leveren, willen we als topklinisch ziekenhuis, preventiezorg en een vitale leefstijl onderdeel maken van de zorg van de toekomst. In onze visie is het essentieel om daarbij ook de woon- en leefomgeving van bewoners te betrekken. We moeten zoeken naar manieren om door middel van meer zorg aan huis ziekenhuizen minder te belasten”

“En dat is het domein waar wij actief zijn”, vervolgt Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder van Trudo, “het verbeteren van leefbaarheid van wijken en buurten zit in het DNA van Trudo. Vanuit onze missie Supporting People ondersteunen wij bewoners hierin, zelf of via ons netwerk. Dankzij de samenwerking met Máxima MC kunnen we dit nieuwe onderzoeksgebied gezamenlijk exploreren. En uiteindelijk meerwaarde creëren op het snijvlak van zorg, wonen en de woonomgeving. Onze eerste kennismaking en verkenning smaakte naar meer, nu zetten we the next step.”

Betrokkenheid bewoners Brainport

Naast medisch wetenschappelijk onderzoek, innovatieve technologie, data, bewustwording en kennis over verandervaardigheden staat met name de betrokkenheid van bewoners centraal bij de uitvoering van projecten. De partijen kozen voor twee referentiewijken, namelijk De Bennekel en Strijp-S. Van Kroonenburg: “We gaan hier ‘Livinglabs’ opzetten waarbij we nadrukkelijk de aansluiting zoeken met nieuwe samenwerkingspartners zoals zorg- en welzijnspartijen of verzekeraars, maar ook met bestaande initiatieven. In een latere fase willen we samen met toekomstige partners een VitaalGezond Experience Center opzetten op Strijp-S. Daarbij kun je denken aan een plek voor kennisdeling en ontmoeting, maar ook aan een ‘proefwoning’ waarin allerlei technologische toepassingen kunnen worden getest en uitgeprobeerd Uiteindelijk willen we de opgedane ervaringen toepassen in nieuw te bouwen woningen waarin preventiezorg wordt verleend en een vitale leefstijl wordt gestimuleerd.” De eerste projecten gaan vanaf september van start. Meer informatie hierover is te vinden op www.expeditievitaalgezond.nl