26 november 2021

Máxima MC tekent regioakkoord gezondheidsbevordering en preventie

Donderdag 25 november heeft onder grote belangstelling de Kick-off van ‘Vitaal in Brainport’ plaatsgevonden. Máxima MC was één van de 70 betrokken organisaties die tijdens deze feestelijke bijeenkomst het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ tekende om samen de schouders te zetten onder een beweging die ervoor moet zorgen dat in 2030 alle inwoners van de Brainport-regio tenminste 3 extra jaren leven in goede gezondheid. En waarin de gezondheidsverschillen met 20% zijn afgenomen.

Dat er ingrijpende en duurzame veranderingen nodig zijn binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van zorg is inmiddels bij de meeste bekend. Samen staan we voor deze uitdaging. Afgelopen jaar hebben Coöperatie Slimmer Leven, GROZzerdam ‘Vitaal in Brainport’, GGD Brabant-Zuidoost en gemeente Eindhoven daarom het initiatief genomen om een regioakkoord op te stellen met daarin een gezamenlijke visie/missie, veranderaanpak en afspraken rondom gezondheidsbevordering en preventie. Tijdens de Kick-off van Vitaal in Brainport is het regioakkoord ‘Gezonder leven voor iedereen’ ondertekend door de vier initiatiefnemers namens hun achterban. Daarnaast hebben 70 individuele organisaties zich gecommitteerd aan deze gezonde beweging en zetten dit kracht bij met een handtekening onder het akkoord. Máxima MC is een van deze organisaties en neemt hiermee onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Gezamenlijk streven we naar zoveel mogelijk deelnemers en merkbaar resultaat voor de inwoners.

Samen voor gezonde leefstijl in gezonde omgeving

De kracht in de regio ligt bij het samen werken aan een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving. Er is veel energie en er zijn talrijke initiatieven op het gebied van gezondheid, vitaliteit en preventie van gemeenten, wijken, scholen, ondernemers, verenigingen, bedrijven en inwoners. Ook binnen Máxima MC zijn we actief op dit gebied. Er is behoefte aan richting, verbinding en synergie, zodat we activiteiten samen kunnen oppakken, van elkaar kunnen leren en groter kunnen maken wat goed werkt.

Aanhaken op beweging

Vitaal in Brainport pakt dit op en zorgt ervoor dat we samen sterker staan en dat gezond leven een permanente beweging wordt die onze regio kenmerkt. En dat dit goede initiatief aanstekelijk werkt voor iedereen. Wil je ook aanhaken? Neem dan contact op via info@slimmerleven.org.