5 april 2022

Máxima MC ondertekent Green Deal Zorg

Máxima MC is een van de vijftien grote gezondheidsinstellingen uit de regio die samen met twaalf gemeenten werken aan de zogenaamde Green Deal Zorg Eindhoven 2.0/MRE. De komende drie jaar gaan we samen grote stappen zetten in het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Vorige week was het officiële tekenmoment.

Het doel van de Green Deal Zorg is om de milieuprestaties van zorginstellingen te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken. De zorginstellingen moeten binnen drie jaar na ondertekening van de Green Deal minimaal het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg behalen.

Meer informatie: Grote regionale gezondheidsinstellingen werken samen aan beter milieu | Eindhovenduurzaam