20 juli 2022

Tijdelijke woonunits voor Oekraïense vluchtelingen op terrein MMC

Woningcorporatie Trudo, Máxima MC en de gemeente Eindhoven hebben de handen ineengeslagen en realiseren op korte termijn 33 tijdelijke wooneenheden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De wooneenheden worden geplaatst op het terrein van Máxima MC Eindhoven. In totaal kunnen hier maximaal 120 personen worden opgevangen voor de periode van tenminste een jaar.

Máxima MC stelt de grond beschikbaar om de woningen te plaatsen. Op dit moment is Máxima MC in afwachting van een laatste akkoord van één van haar stakeholders. Zodra deze goedkeuring is ontvangen, starten de voorbereidende grondwerkzaamheden en worden de woonunits aangekocht door Trudo. Gemeente Eindhoven huurt deze van Trudo. De eerste units worden in augustus geplaatst en de eerste bewoners kunnen naar verwachting half oktober in de woningen terecht. Jan Harm Zwaveling, bestuursvoorzitter Máxima MC: “De vluchtelingencrisis raakt ons allemaal. Door kosteloos grond op onze locatie in Eindhoven ter beschikking te stellen voor tijdelijke huisvesting van Oekraïense vluchtelingen, dragen we graag ons steentje bij.”

Extra woningen

Theo van Kroonenburg, bestuurder Trudo: “De nood is hoog, daarom ben ik oprecht blij dat we door goede samenwerking en snel schakelen deze extra woningen kunnen realiseren. De units krijgen een tweede leven, nadat ze eerder zijn ingezet als zorgcomplex in Boxmeer.” Het gaat om een investering in tijdelijke eenheden die lang inzetbaar zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de bestaande woningvoorraad van de corporatie.

Begeleiding

Springplank, de organisatie die de maatschappelijke opvang in Eindhoven realiseert in opdracht van de gemeente, voert het dagelijks beheer uit. Trudo is nauw betrokken bij het sociaal beheer en werkt daarvoor intensief samen met Springplank en andere netwerkpartners aan een basis voor wonen, welzijn, zorg, leren en werken. “Door een goede begeleiding willen we de mensen zich thuis laten voelen. Dat is waarvoor we het doen. Vol energie gaan we samen aan de slag om de bewoners goed te huisvesten en begeleiden en te zorgen voor een leefbare omgeving voor iedereen”, aldus Van Kroonenburg. In de wooneenheden gaan ook vier mentoren wonen, die de bewoners wegwijs maken in de buurt, helpen met dagelijkse activiteiten en kennis laten maken met de Nederlandse samenleving. Het project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Rijk.

Opvang in Eindhoven

In heel Nederland worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Eindhoven en de regiogemeentes gaan gezamenlijk in ieder geval 2000 mensen opvangen. Dit gebeurt in gemeentelijke opvanglocaties en bij mensen thuis. De saamhorigheid en bereidheid om te helpen is hartverwarmend. Wilt u meer weten over de opvang in Eindhoven, kijk dan op www.eindhoven.nl/oekraine.