8 september 2022

Praatplaten over hormonale therapie bij borstkanker

Bij de start van de Landelijke Week van Lezen en Schrijven, presenteren de zeven ziekenhuizen die samenwerken in het mProve-samenwerkingsverband twee praatplaten over hormonale therapie bij borstkanker. Drie op de tien Nederlanders hebben moeite om informatie over bijvoorbeeld gezondheid, zorg en leefstijl goed te begrijpen. Voor deze groep wordt tijdens de Landelijke Week van Lezen en Schrijven aandacht gevraagd.

Patiënten met borstkanker die moeite hebben om informatie over hun behandeling goed te begrijpen, krijgen hulp. Een ‘praatplaat‘ over hormonale therapie bij borstkanker bestaat uit een serie eenvoudige tekeningen die de zorgverlener helpt om de informatie over de behandeling duidelijk over te brengen. Met als resultaat dat de patiënt beter begrijpt wat er gaat gebeuren. Op deze manier is de drempel om vragen te stellen lager en is er meer betrokkenheid.