9 september 2022

MMC organiseert Nationaal Prehabilitatie Congres

In Máxima MC (MMC) lopen we voorop in Nederland om patiënten fit te maken voorafgaand aan een grote operatie, ook wel prehabilitatie genoemd. Prehabilitatie is een bijzondere aanpak in de zorg gericht op fysieke en mentale ondersteuning waardoor patiënten minder complicaties hebben en sneller herstellen van hun operatie. Donderdag 8 september was Eindhoven voor de tweede keer het decor voor het Nationaal Prehabilitatie Congres met het motto: Alle patiënten Fit4Surgery.

We kijken trots terug op een succesvol congres met als belangrijkste doel om prehabilitatie toegankelijk te maken voor patiënten in Nederland. Meer dan 400 experts op het gebied van fitheid rond operaties kwamen samen om kennis te delen: chirurgen, anesthesiologen, oncologen, sportartsen, diëtisten, fysiotherapeuten en nog vele anderen. Ook ziekenhuizen in Nederland waren vertegenwoordigd. Samen met de zorgverzekeraars en zorgautoriteit was dit dé gelegenheid voor MMC om samenwerkingen in onderzoek en uitvoering tot stand te brengen. Prehabilitatie wordt nu het meest toegepast bij patiënten die worden geopereerd voor darmkanker. “Wij willen uiteindelijk dat prehabilitatie toegankelijk wordt voor iedere patiënt die een grote operatie moet ondergaan. Door dit congres wordt de implementatie van prehabilitatie in Nederland kracht bijgezet”, aldus Gerrit Slooter, chirurg in MMC. Ook Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit is laaiend enthousiast over het concept: “Met prehabilitatie hebben we goud in handen. Een prachtig voorbeeld van passende zorg en onderdeel van het integraal zorgakkoord”. Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter van RadboudUMC is nog stelliger: “Laten we het nu omdraaien. Leg als zorgprofessional of zorgverzekeraar maar uit dat je prehabilitatie niet aanbiedt dan wel betaalt”.

Prehabilitatie is bewezen effectief

MMC zet al sinds 2017 in op prehabilitatie om patiënten fit te maken voorafgaand aan de darmoperatie. In de drie tot vier weken tot de operatie moeten patiënten flink aan de slag. Het programma bestaat uit vijf pijlers: training van kracht en conditie, voeding met extra eiwitten en vitaminen, leefstijl (stoppen met roken), mentale begeleiding en correctie van bloedarmoede (anemie). Resultaten laten zien dat patiënten minder complicaties hebben. Ze liggen korter in het ziekenhuis en herstellen sneller. Een bijkomend voordeel is dat prehabilitatie daardoor zorgt voor minder zorgkosten. De resultaten van een grote internationale studie die geleid wordt door ons ziekenhuis, met steun van KWF-Kankerbestrijding en het Nationaal Fonds tegen Kanker, bevestigen deze uitkomsten en zullen spoedig worden gepubliceerd.

MMC als kennisinstituut

Het opzetten van prehabilitatie in MMC heeft drie jaar geduurd. Het is immers een samenwerking tussen tien verschillende disciplines in het ziekenhuis. De kennis die we hierover hebben opgedaan, willen we graag delen zodat andere ziekenhuizen ook snel aan de slag kunnen. Meer dan de helft van de ziekenhuizen hebben we hierin reeds getraind. Met de organisatie van het Nationaal Prehabilitatie Congres hebben we nu alle ziekenhuizen deze ondersteuning kunnen geven. We trekken hierin op met andere koploperziekenhuizen in Nijmegen, Groningen en Delft. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Stichting Fit4Surgery werken we aan een nationale richtlijn voor prehabilitatie bij patiënten met darmkanker dat is gebaseerd op het protocol van onze internationale studie. Zo kunnen alle ziekenhuizen op eenzelfde manier prehabilitatie aanbieden aan hun patiënten. De gegevens van al die patiënten kunnen we gebruiken voor verder onderzoek. Dit zal worden gecoördineerd via de Stichting Fit4Surgery.

Financiering door Beleidsregel Innovatie

Prehabilitatie kent geen structurele financiering. Daarom is de Beleidsregel Innovatie voor prehabilitatie bij patiënten met darmkanker in het leven geroepen, die het mogelijk maakte om patiënten met darmkanker in een aantal ziekenhuizen waaronder MMC te laten prehabiliteren. Samen met de zorgverzekeraars CZ en VGZ hebben we een week geleden de resultaten van meer dan 200 patiënten in MMC geëvalueerd. De gunstige resultaten bevestigen eens te meer dat prehabilitatie het verdient om landelijk breder te worden uitgerold, zodat de effecten grootschaliger kunnen worden gemeten. Het verheugt ons dan ook dat vandaag tijdens het congres de zorgverzekeraars hebben uitgesproken dat de beleidsregel met een jaar wordt verlengd, om meer ziekenhuizen de ruimte te bieden om bij het experiment aan te sluiten. Het Nationaal Prehabilitatie Congres was daarmee een stap in de goede richting om structurele financiering voor prehabilitatie mogelijk te maken.