5 oktober 2022

Oud-voorzitter Jan Harm Zwaveling koninklijk onderscheiden

Jan Harm Zwaveling, die deze week afscheid nam als voorzitter raad van bestuur van Máxima MC, is woensdag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding tijdens zijn afscheidssymposium van Máxima MC opgespeld door burgemeester Marcel Delhez van de gemeente Veldhoven.

Jan Harm Zwaveling is sinds 2010 bestuurder van Máxima MC, het topklinische ziekenhuis met locaties in Eindhoven en Veldhoven. De laatste negen jaar was hij voorzitter van de raad van bestuur. Daarvoor was hij werkzaam als hoogleraar intensive care geneeskunde en hoofd IC in het toenmalige Academisch Ziekenhuis Groningen en aansluitend in het Maastricht UMC+, waar hij tevens voorzitter van het stafconvent was.

Kwaliteit van zorg centraal

Zijn gehele werkzame leven heeft Jan Harm Zwaveling zich, direct en indirect, ingezet voor de patiëntenzorg. Tijdens zijn bestuursjaren in Máxima MC hield hij een scherp oog voor de (verbetering van de) kwaliteit van zorg aan onze patiënten. Zelfs tijdens de lastige coronajaren, toen de kwaliteit van zorg sterk onder druk kwam te staan, bleef het uitgangspunt het leveren van zo veel en zo goed mogelijke zorg. Daarnaast was Zwaveling een bestuurder met een tomeloze inzet voor het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en innovatie en het bevorderen van een goed opleidingsklimaat binnen Máxima MC.

Samenwerking gestimuleerd

Als bestuurder is Jan Harm Zwaveling een aanjager geweest van regionale en landelijke samenwerking. In de Brainportregio heeft dat vorm gekregen in e/MTIC, het samenwerkingsverband tussen drie regionale ziekenhuizen, Philips en de TU/e waarmee innovatieve zorg sneller beschikbaar wordt gemaakt voor patiënten. Ook was hij actief als bestuurder van de Coöperatie Slimmer Leven, een zorginnovatienetwerk waarmee maatschappelijke en economische uitdagingen rondom gezondheid en vitaliteit worden aangepakt. Landelijk stond Zwaveling aan de wieg van mProve, een landelijk samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen, die door middel van samenwerking de zorg merkbaar beter willen maken.

Maatschappelijk betrokken

Naast zijn functie als voorzitter raad van bestuur van Máxima MC heeft Zwaveling diverse maatschappelijke nevenactiviteiten gehad. Tot 2021 maakte hij onderdeel uit van de raad van toezicht van zorgaanbieder Livio en van het bestuur van het Ronald McDonald Huis Veldhoven. Op dit moment is hij nog actief als lid van de raad van toezicht van Zuyd Hogeschool en als lid van de Commissie DoelmatigheidsOnderzoek (CDO) van ZonMW.