26 oktober 2022

Máxima MC en Defensie zetten langdurige samenwerking voort

Máxima MC (MMC) en Defensie hebben een overeenkomst getekend, waarmee de samenwerking weer wordt vernieuwd voor de komende 14 jaar. In het kader van deze langdurige samenwerking brachten commandeur-arts Jelle Bos, commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie, en kolonel Peter Maarse, commandant van het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen, op donderdag 20 oktober een werkbezoek aan MMC.

MMC en Defensie werken al ruim twee decennia nauw samen. Daarmee is MMC één van de oudste relatieziekenhuizen van Defensie. Als level-2 traumaziekenhuis is de benodigde ervaring bij MMC hiervoor aanwezig. In een relatieziekenhuis werken de chirurgische teams van Defensie als zij niet op oefening of uitzending zijn. Beroepsmilitairen kunnen zo ervaring blijven opdoen in de ziekenhuiszorg en hun kennis en vaardigheden op peil houden. Een relatieziekenhuis stelt ook eigen personeel beschikbaar dat de wens heeft om tot reservist te worden opgeleid. Medewerkers van MMC krijgen zo de mogelijkheid om in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies ervaring op te doen. Hiermee draagt de samenwerking bij aan aantrekkelijk werkgeverschap.

Maatschappelijke bijdrage

Anesthesioloog Stijn is één van deze reservisten. Vanwege de samenwerking met Defensie koos hij er destijds bewust voor om bij MMC te solliciteren: “Ik vind het belangrijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren door militairen tijdens een uitzending bij te staan als zij zorg nodig hebben. Daarnaast geeft het me de kans om af en toe in een andere, uitdagende setting te werken − met mensen uit verschillende organisaties waar je veel van kunt leren.” Ook voor traumachirurg William is de uitdaging een belangrijke drijfveer om aan de slag te gaan als reservist: “Het biedt me de kans om me verder te ontwikkelen binnen de traumazorg, onder andere omdat je er andere letsels behandelt die in het ziekenhuis minder vaak voorkomen. Een mooie afwisseling met mijn werk in MMC.”

Aanpassingsvermogen en prioriteiten stellen

Chirurg Mark en IC- en SEH-verpleegkundige Roy zijn beroepsmilitair. Mark is negen keer op missie geweest: “Het houdt me fris als ik af en toe in een compleet andere omgeving werk. Daarnaast spreekt het samenwerken tijdens een missie me erg aan. Ik vind het dan ook belangrijk om het team vóór de uitzending al goed te leren kennen.” Het werk bij Defensie vraagt regelmatig om na te denken over alternatieve oplossingen, als de benodigde middelen niet beschikbaar zijn. Roy: “Door de opgebouwde ervaring hiermee en onze opleiding, leer je je aan te passen en nog betere prioriteiten te stellen. Dit heeft me tijdens mijn werk in MMC bijvoorbeeld erg geholpen in coronatijd.”

Werkbezoek Defensie

Commandeur-arts Bos is als commandant van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie verantwoordelijk voor de medische zorg binnen Defensie. Kolonel Maarse is als commandant van het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen verantwoordelijk voor de samenwerking met ziekenhuizen, zoals MMC. Tijdens het werkbezoek gingen zij in gesprek met de betrokken medewerkers over hun ervaringen tijdens uitzendingen, opleidingen en hun werk in MMC. Ook kregen ze een inkijkje in de werkomgeving van de reservisten en beroepsmilitairen in het ziekenhuis.

Het werkbezoek startte met een rondleiding op de Intensive Care en de Spoedeisende Hulp, waar ze zich lieten bijpraten over de werkwijze op de afdelingen, de ontwikkelingen en de apparatuur waarmee gewerkt wordt. De rondleiding werd vervolgd met een bezoek aan het moderne en duurzame operatiecomplex. Hier bezichtigden ze de operatiekamers met de nieuwste medische apparatuur en luchtbehandeling, waaronder de hybride operatiekamer. Afsluitend stond een bezoek aan de verpleegafdeling chirurgie op het programma, waar commandeur-arts Bos en kolonel Maarse in gesprek gingen over het werk op de afdeling en de stages die vanuit Defensie worden aangeboden in MMC.

Marcel Visser, lid raad van bestuur, tekent namens MMC de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met Defensie. Plaatsvervangend DOSCO-commandant schout bij nacht Peter Knipping bekrachtigde de overeenkomsten namens Defensie.