30 januari 2023

Groei van het verpleegkundige vak in Máxima MC

Met MMC Floreert zet MMC in op het verder professionaliseren van het verpleegkundige vak, zowel op individueel als op teamniveau. Doel is een flexibele en sterke groep verpleegkundigen, ieder in zijn of haar kracht: als verpleegkundige of als regieverpleegkundige.

De zorgvraag in Nederland verandert. Door de vergrijzing wordt meer beroep gedaan op de zorg, maar ook de complexiteit van die zorgvraag is toegenomen. Om de verpleegkundige zorg in MMC verder te professionaliseren, is in 2016 het ontwikkelprogramma MMC Floreert van start gegaan. Met als doel onze verpleegkundigen in hun kracht te zetten en uiteindelijk meer waarde voor de patiënt te leveren. We spreken met regieverpleegkundigen Loes Jacobs en Hilde Leenders over hun rol en ontwikkeling binnen MMC.

 Hilde: “Een regieverpleegkundige heeft een meer overstijgende blik dan een verpleegkundige. Naast de handelingen aan het bed is een regieverpleegkundige ook kartrekker van verbetertrajecten en het coachen van collega’s en studenten.”
Loes: “Een regieverpleegkundige is hbo-opgeleid. Daarnaast moet je op onze afdeling minimaal een jaar werken om regieverpleegkundige te kunnen zijn. Het is namelijk hartstikke belangrijk dat je de afdeling en alle processen goed kent. In je functie van regieverpleegkundige kijken we kritisch naar de geleverde zorg en zoeken we naar mogelijke verbeterpunten.”
Hilde: “We hebben oog voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. We onderzoeken en onderbouwen volgens de Evidence Based Practice-methode (zie kader) waarom we de zorg op deze manier leveren.”

Samen werken aan verbetering

Hilde: “EBP houdt in dat we de kennis van theorie, patiënten en professionals combineren. Zo doen we onderzoek in databanken, spreken we met patiënten en raadplegen we expertise op dat bepaalde vakgebied. Wij zijn vaak kartrekker, maar in de uitwerking zoeken we de samenwerking in het hele team.”
Loes: “Wij presenteren onze plannen in het team en kijken hoe we verschillende onderwerpen kunnen onderverdelen in werkgroepen.” 

Klinisch redeneren en coaching

Naast EBP zijn klinisch redeneren en coaching twee belangrijke pijlers binnen MMC Floreert.
Loes: “Elk half jaar lopen er ongeveer 15 studenten mee op onze afdeling. We coachen hen om het verpleegkundige vak te leren en al een stukje patiëntenzorg over te nemen.
Hilde: “Ook leren we ze klinisch te redeneren door vragen te stellen: ‘Wat heb je bij deze patiënt gezien? Welke verpleegtechnische handelingen ga je uitvoeren? Welke medicatie moet iemand krijgen?’”

Trots op MMC

Loes: “Het is mooi dat je in MMC je eigen rol kunt blijven ontwikkelen, zowel als EBP-professional als coach. Ik hoop net-afgestudeerde hbo-collega’s mee te kunnen nemen in het MMC Floreert-proces. Zeker omdat ik coachen echt het allerleukste vind.
Hilde: “Ook mijn passie ligt bij coachen en het werken met studenten. Door MMC Floreert, én niet te vergeten een leidinggevende die je alle kansen biedt, ben ik enorm gestimuleerd om mij te blijven ontwikkelen. We mogen er als ziekenhuis trots op zijn dat MMC Floreert zo van de grond is gekomen en dat we het waar hebben gemaakt op verschillende afdelingen. Niet alleen voor jezelf, maar ook om de patiëntenzorg te verbeteren.”

Doorgevoerde verbeterprojecten

Inmiddels hebben Loes en Hilde al veel verbeterprojecten op hun afdeling doorgevoerd. Een paar voorbeelden:

 • Optimalisatie verpleegkundige overdracht naar externe instellingen om de patiënt daar zo goed mogelijk te laten landen.
 • Schrijven van een missie en visie voor de afdeling.
 • Invoering verbeterbord waarop elk verbeteronderwerp, klein of groot, wordt geschreven. Wekelijks wordt alles op het bord doorgelopen en worden de onderwerpen verdeeld om op te pakken.
 • Invoering systeem voor Eerste Verantwoordelijke Verpleegkundige voor complexere casussen. De patiënt krijgt een eerste aanspreekpunt in de vorm van een regieverpleegkundige en een verpleegkundige. Het contact is daarmee laagdrempelig en er is altijd sprake van continuïteit.

Drie pijlers

Binnen MMC Floreert wordt er gewerkt aan drie pijlers:

 1. Evidence Based Practice (EBP)
  ‘Waarom doe ik dit?’ en ‘Hoe kan dit beter?’. Verpleegkundigen leren hoe ze de juiste onderzoeksvraag kunnen definiëren en hoe die beantwoord kan worden door onderzoek te doen. Het onderzoek baseert zich op bewijsmateriaal uit wetenschappelijk onderzoek, kennis en ervaring van professionals en de voorkeuren van  patiënten.
 2. Klinisch redeneren
  Verpleegkundigen leren vaardigheden die ze in staat stellen om aan de hand van hun eigen observaties en interpretaties te bepalen welke zorg een patiënt nodig heeft en waarom.
 3. Coaching
  Verpleegkundigen krijgen tools aangereikt om collega’s te coachen door inzicht te krijgen in de werking van ons brein en hoe je eigen perceptie en dat bij anderen werkt.