1 maart 2023

Ronnie van Diemen nieuw lid raad van toezicht MMC

De raad van toezicht van MMC heeft mevrouw Ronnie van Diemen per 22 februari benoemd als lid. Zij volgt Hans Fiolet op, die na twee termijnen aftreedt.

Mevrouw Van Diemen brengt een brede ervaring en expertise met zich mee. Zij is op dit moment werkzaam als voorzitter van Jeugdzorg Nederland. Daarvoor werkte zij als inspecteur-generaal bij de IGJ, als directeur-generaal bij het ministerie van VWS, als bestuurder van GGZ Oost Brabant en als kinderarts in het St. Antonius Ziekenhuis.

Binnen de raad van toezicht zal zij het voorzitterschap van de commissie kwaliteit op zich nemen. We zijn erg blij met de toetreding van mevrouw Van Diemen. Ook zijn wij Hans Fiolet zeer erkentelijk voor zijn inzet voor de raad van toezicht.