2 maart 2023

Persoonlijke gids voor mensen met hartfalen

Persoonlijke gids voor mensen met hartfalen door samenwerking Catharina, Máxima MC, CWZ, Harteraad en VGZ


Bij hartfalen komt er veel op mensen af. Om hen te helpen bij hun niet-medische vragen, start binnenkort het initiatief ‘Persoonlijke gids bij hartfalen’. Inwoners uit de regio met hartfalen kunnen zich tot en met 10 maart aanmelden om deel te nemen aan de pilot die half maart van start gaat.

Hartfalen is een ernstige en chronische ziekte die veel voorkomt. Uit gegevens van de Hartstichting blijkt dat in Nederland naar schatting zo’n 241.300 mensen met hartfalen leven. Bijna 90% daarvan is 65 jaar of ouder. Als mensen na hun behandeling in het ziekenhuis thuiskomen, dan blijkt het vaak lastig om het dagelijks leven weer op te pakken. Om mensen met hartfalen daarbij te ondersteunen heeft zorgverzekeraar Coöperatie VGZ in nauwe samenwerking met het Catharina Ziekenhuis, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Máxima MC en de patiëntenvereniging Harteraad een nieuwe service ontwikkeld: de ‘Persoonlijke gids bij hartfalen’. Deze nieuwe, gratis service is een aanvulling op het reguliere behandeltraject van hartpatiënten in het ziekenhuis en is vrij toegankelijk voor iedereen, dus ook voor mensen die niet bij VGZ zijn verzekerd.

Hoe helpt de ‘Persoonlijke gids bij hartfalen’?
VGZ heeft in samenwerking met de ziekenhuizen en Harteraad in kaart gebracht wat de ervaringen zijn van patiënten met hartfalen en hun naasten, om te leven met de diagnose, de aandoening en welke impact dat heeft op hun leven. Hieruit kwam naar voren dat het merendeel van de ondervraagden de wens heeft om – geen zorggerelateerde vragen – maar juist vragen te kunnen stellen over hoe om te gaan met hartfalen in het dagelijks leven. En ze stellen deze vragen het liefste via de telefoon, via beeldbellen of via een een-op-een gesprek aan een écht persoon. Daarom heeft VGZ de ‘Persoonlijke gids bij hartfalen’ in het leven geroepen, waarbij mensen met hartfalen een halfjaar lang begeleid kunnen worden door een persoonlijke gids van VGZ die veelal een achtergrond hebben met een opleiding sociale studies. Gedurende dit halfjaar is er vier keer een contactmoment en bespreekt de persoon met hartfalen, samen met de persoonlijke gids van VGZ hoe hij/zij het beste kan leven met de aandoening. Zo zijn ‘beter slapen’, ‘je fitter voelen’ en ‘plezier beleven’ belangrijke thema’s.

Deelnemers gezocht voor pilot
Tot en met vrijdag 10 maart kunnen geïnteresseerden zich aanmelden. 15 maart 2023 gaat een pilot met de ‘Persoonlijke gids bij hartfalen’ van start. Hier kunnen maximaal 120 mensen met hartfalen aan deelnemen. Coöperatie VGZ, het CWZ, Catharina Ziekenhuis, Máxima MC en de Harteraad zijn op zoek naar mensen met hartfalen (voornamelijk in de regio rond Eindhoven – Nijmegen) die deel willen nemen aan de pilot om hun ervaringen te delen. Zo kan de persoonlijke gids verder door worden ontwikkeld.