23 maart 2023

Op weg naar een duurzaam ziekenhuis

Duurzaam MMC

De zorgsector is een vervuiler van formaat, verantwoordelijk voor 7 procent van de Nederlandse CO₂-uitstoot. Tegelijkertijd zorgt die CO₂-uitstoot ook voor steeds grotere gezondheidsschade. Er is een groeiend besef dat ook in de zorg verduurzaming nodig is. Máxima MC is landelijk koploper op het gebied van energiebesparing. Al jaren zijn we bezig met omvangrijke projecten rondom duurzaamheid. Binnen het ziekenhuis leeft het onderwerp en zetten gedreven medewerkers zich in om op allerlei manieren een steentje bij te dragen.

MMC landelijk koploper op gebied energiebesparing

Een mooi voorbeeld is de ondergrondse energieopslag, waar 120.000 liter water per uur doorheen gaat. In de zomer kunnen we het ziekenhuis hiermee koelen en in de winter verwarmen. Onder andere door dit initiatief, maar ook door andere maatregelen, ligt het energieverbruik per m2 op onze locatie in Veldhoven 67% onder het landelijk gemiddelde. MMC is hierdoor landelijk koploper. We hebben zelfs de wettelijk verplichte doelstelling voor 2030 (49% minder CO₂-uitstoot dan in 1990) al ruimschoots behaald. Onze directe CO₂-uitstoot is met 73% verminderd.
MMC heeft deze resultaten bereikt door vele duurzame technieken, zoals warmte/koude-opslag in combinatie met warmtepompen, warmteterugwinning uit ventilatielucht en LED- verlichting. Maar ook door systematisch energiemanagement, slimme gebouwbeheer, algoritmes en andere innovatieve technieken.

Green Deal Zorg 2.0

Een ander initiatief is de Green Deal 2.0. MMC is één van de vijftien grote gezondheidsinstellingen uit de regio die samen met twaalf gemeenten grote stappen gaan zetten in verduurzamen. Het doel van de Green Deal Zorg is om onze milieuprestaties te verbeteren door energie te besparen, efficiënter met afval en water om te gaan, voedselverspilling tegen te gaan en vervoersbewegingen te beperken.

Duurzaam denken

Zonnepanelen installeren, het gebruik van handschoenen terugdringen of zorgen voor vergroening van het vervoer voor zorgmedewerkers. Voorbeelden die bijdragen aan het verbeteren van het milieu. Maar wat doen we binnen MMC al om duurzame zorg te stimuleren?

Gezond en duurzaam eten
Het eten voor patiënten én medewerkers wordt steeds duurzamer in MMC. De keuze voor plantaardig en vegetarisch eten wordt steeds verder uitgebreid, voedselverspilling wordt zoveel mogelijk tegengegaan en producten worden waar mogelijk lokaal ingekocht.

Schoon pak
Al het textiel dat gebruikt wordt in het ziekenhuis − denk aan dienstkleding, werkkleding, bedlinnen en handdoeken – wordt nat gereinigd in plaats van chemisch. En afgedankt textiel wordt vanuit MMC teruggestuurd naar de leverancier waar het wordt gerecycled.

Groene OK
Ook het project Groene OK is een goed voorbeeld van hoe er binnen MMC op veel fronten wordt gewerkt aan de verduurzaming van onze organisatie. Begin 2022 is er een ‘green team OK’ gestart en er zijn al significante resultaten behaald op het gebied van energiereductie (20 á 30%) door het minder laten draaien van de luchtbehandeling wanneer operatiekamers niet in gebruik zijn. Tevens is er al kritisch gekeken naar het gebruik van anesthesiegassen – die een enorme impact hebben op de CO₂-footprint. Het bevorderen van juiste keuzes in het soort anesthesiegas is hierbij van belang. Ook wordt er in het vervolgtraject van het project gestreefd naar een afname van de afvalstromen binnen de OK.