18 juli 2023

Thuis voorbereiden op operatie via digitale voorlichting

Een goede voorbereiding op de anesthesie voor een operatie is belangrijk. Vanaf nu kunnen onze patiënten zich thuis via digitale voorlichting voorbereiden op de pre operatieve screening van hun operatie in MMC. Met de digitale voorlichting van Medify hebben patiënten meer regie en kunnen zij beter meebeslissen over de anesthesietechnieken. Ook vindt vanaf nu de medicatieverificatie voorafgaand aan een operatie digitaal plaats.

Het digitaal aanbieden van voorlichting is een nieuw onderdeel binnen het totale digitaliseringproces van de POS. Als patiënten een operatie in MMC ondergaan, ontvangen zij vanaf nu een link naar deze voorlichting in het patiëntenportaal MijnMMC. Anne Balmer, POS-assistent: “Deze voorlichting geeft aan de hand van video, animaties en foto’s stap-voor-stap uitleg over de pre operatieve screening van hun operatie. Vanaf de voorbereiding thuis, het bezoek aan MMC tot aan hoe lang het duurt dat de verdoving na de operatie is uitgewerkt.”

Digitale screening

Na het bekijken van de voorlichting vullen patiënten een digitale vragenlijst in ook via het patiëntenportaal MijnMMC. De antwoorden bepalen of een aanvullende afspraak met een POS-medewerker nodig is. Voor een grote groep gezonde patiënten (met een laag risico) geldt dat de afspraak met de POS-medewerker niet meer nodig is. Dit is mogelijk zonder concessies te doen aan de kwaliteit en patiënttevredenheid. Het bespaart patiënten tijd én speelt tijd vrij bij zorgverleners.

Medicatieverificatie

Ook een nieuwe stap in de digitalisering van de preoperatieve screening is de digitalisering van de medicatieverificatie. Bij elke patiënt die een operatie ondergaat, vond vooraf een telefonische of fysieke medicatieverificatie plaats door een medewerker van de apotheek. Dit vindt vanaf nu ook digitaal plaats.

Digitaal als het kan, fysiek voor wie wil

“Patiënten met een hoog risico krijgen aanvullend op de digitale voorlichting nog altijd een digitale of fysieke afspraak bij de POS. Door de nieuwe werkwijze is er bij patiënten meer ruimte ontstaan voor persoonlijke en/of verdiepende vragen over de voorlichting die zij vooraf al hebben gezien. En als een patiënt aangeeft het lastig te vinden om het proces digitaal te doorlopen, dan helpen we hem of haar altijd graag fysiek in MMC. Ons uitgangspunt voor de digitale screening is dan ook: digitaal als het kan, fysiek voor wie wil,” vertelt Rhasna Bhagwanbali, anesthesioloog.

Toekomst

Met de digitale voorlichting is weer een nieuwe stap gezet in de verdere ontwikkeling van de digitale patiëntreis. MMC blijft de komende jaren verder ontwikkelen. Dit blijven we doen met onze patiënten. Samen werken we aan betere digitale zorg dicht bij de patiënt.