20 juli 2023

MMC gaat samenwerken op het gebied van medische microbiologie

medische microbiologi

Per 1 januari 2024 zal het Radboudumc de medische microbiologie voor het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (CZE) en het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven en Eindhoven gaan verzorgen in nauwe samenwerking met de klinisch chemische laboratoria van beide topklinische ziekenhuizen.

De basis voor deze samenwerking is de gedeelde visie op de medische diagnostiek waarin deze verbonden moet zijn met de kliniek. Met deze samenwerking willen de topklinische ziekenhuizen en het umc een eerste stap zetten richting een langdurige samenwerking. Hierbij beogen de partijen gezamenlijk de medische diagnostiek vorm te geven en zo de patiënten van de best mogelijke diagnostiek te voorzien.

De samenwerking tussen het CZE, MMC en Radboudumc sluit ook goed aan bij de profielen en de ambities van de drie partijen op het gebied van onderzoek en innovatie. De topklinische ziekenhuizen en het umc geven met deze samenwerking invulling aan de doelstellingen zoals de zorgsector deze heeft verwoord in het integraal zorgakkoord (IZA).