5 september 2023

Patiënten zijn tevreden over de zorg in MMC

patientevredenheidsonderzoek

Patiënten zijn tevreden over de zorg in Máxima MC blijkt uit het patiënttevredenheidsonderzoek dat uitgevoerd is binnen de polikliniek, dagbehandeling en kliniek in het ziekenhuis. Om goede zorg te kunnen leveren vragen we jaarlijks naar de mening van onze patiënten. Dit geeft ons waardevolle inzichten en biedt de mogelijkheid om onze zorg waar nodig te verbeteren. We nodigden patiënten die in de periode van half april tot en met begin mei in het ziekenhuis zijn geweest uit om per e-mail een vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 5161 patiënten de vragenlijst ingevuld.

MMC scoort een 8,3

Onze patiënten geven ons een gemiddeld rapportcijfer van een ruime 8,3. Daar zijn we erg trots op. Dat betekent dat patiënten erg tevreden zijn over de zorg in MMC.

Tien themavragen

In de vragenlijst staan tien thema’s centraal waar we patiënten op bevragen: zorginformatie, voor- en nadelen bespreken, samen beslissen, luisteren, medicatie, deskundigheid, patiëntveiligheid, hygiëne, adviezen en samenwerking binnen MMC. Aan de hoge percentages in de afbeelding hieronder is te zien dat patiënten positief zijn op alle vlakken, maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. De resultaten worden door MMC gebruikt voor het evalueren en verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Patientevredenheidsonderzoek 2023