12 september 2023

Digitale voorbereiding voor afspraak bij polikliniek MDL in MMC

MDL-digitale-poli

Vanaf nu kunnen patienten van Máxima MC zich thuis, in hun vertrouwde omgeving, digitaal voorbereiden op hun afspraak bij de polikliniek Maag, Darm, Lever (MDL)-ziekten. Dit gebeurt via digitale voorlichting en een digitale vragenlijst. Stap voor stap worden de diverse onderzoeken aan de hand van video, 3D animaties, foto’s en tekst inzichtelijk gemaakt. Daarnaast deelt de patiënt via een digitale vragenlijst zijn of haar medische conditie. Hierdoor is de patiënt goed voorbereid en heeft de behandelaar een goed overzicht over de medische conditie van de patiënt.

Bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) wordt de digitale voorbereiding gebruikt voor patiënten die een eerste afspraak hebben op de polikliniek of een maag- of darmonderzoek ondergaan. Bij het maken van de afspraak wordt beoordeeld of er voor de betreffende afspraak een digitale voorlichting of vragenlijst via Medify beschikbaar is. Deze wordt dan via een veilige e-mail verstuurd en de antwoorden worden opgenomen in het medisch dossier. De gegevens zijn daardoor beschermd en komen alleen bij de behandelend MDL-arts of verpleegkundige terecht.

Digitale voorlichting maag- of darmonderzoek

De patiënt kan de voorlichting voor een maag- of darmonderzoek thuis, in zijn vertrouwde omgeving, bekijken op zijn computer, laptop of tablet. Deze voorlichting geeft aan de hand van video, 3D animaties, foto’s en tekst stap voor stap uitleg over het bezoek in MMC. “Hierdoor wordt de patiënt uitgebreid geïnformeerd vanaf de voorbereiding thuis tot aan het bezoek aan ons ziekenhuis”, vertelt Erik Buster, MDL arts in MMC. Met de vragenlijst kan worden beoordeeld of er specifieke punten van aandacht zijn die extra aandacht behoeven, zoals bijvoorbeeld gebruik van bloedverdunners. In de meeste gevallen blijkt dit niet nodig en kan direct een afspraak worden gemaakt na het doorlopen van de digitale voorlichting.

Digitale voorbereiding eerste afspraak

Erik Buster vervolgt: “Een ander belangrijk onderdeel is de digitale voorbereiding voor een eerste polikliniekbezoek”. Met behulp hiervan kan de patiënt zich nog beter voorbereiden op het eerste bezoek door vooraf al vragen te noteren en extra na te denken over welke aspecten rondom eventuele onderzoeken en behandeling voor hem of haar het meest relevant zijn. Dankzij de digitale vragenlijst, die de patiënt ook vooraf thuis invult, kan de arts of verpleegkundige zich beter voorbereiden en kunnen veel standaardvragen, zoals gebruik van medicatie, al vooraf worden beantwoord. Op die manier kan tijdens het gesprek op de polikliniek de gekozen aanpak voor eventuele onderzoeken en behandeling nog beter worden afgestemd op de persoonlijke situatie van iedere unieke patiënt.

Alle poliklinieken gaan werken met digitale voorbereiding

Deze digitale voorlichting en digitale vragenlijst worden het komende jaar stap voor stap voor alle eerste polikliniekafspraken bij alle afdelingen in MMC uitgerold. Op dit moment werken de afdelingen MDL/endoscopie en Pre-Operatieve Screening (POS) met deze digitale voorbereiding.

Voor een indruk over hoe het digitaal voorlichten in zijn werk gaat, bekijk hieronder het filmpje van MDL met een korte uitleg:
teaser medify mmc