4 oktober 2023

Innovation call mProve Funxlab voor baanbrekende technologie

Met het mProve Funxlab slaan we samen met de zes andere mProve ziekenhuizen de handen ineen om oplossingen te vinden voor één van de grootste uitdagingen in de zorg: het tekort aan personeel terwijl de zorgvraag toeneemt. Het inzetten van deze verandering kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom staat nu de eerste Funxlab innovation call open. Dit is onze manier om in een open netwerk samen te werken met technologie-ontwikkelaars, onderzoeksgroepen en collega-ziekenhuizen.

We dagen alle innovators en visionairs uit om ons te verrassen met hun nieuwste innovaties en vernieuwende technologie voor de zorg. Denk aan innovaties die administratieve en ondersteunende taken van zorgverleners overnemen zoals robotic process automation of logistieke robotisering. Ook technologie waardoor patiënten taken kunnen overnemen van zorgverleners zoals zelfmeten is welkom bij het Funxlab. Deze slimme technologie zorgt voor efficiënter en effectiever werken in de zorg

Deelnemers aan de innovation call krijgen de kans om met Funxlab en daarmee met de zeven mProve ziekenhuizen samen te werken en impact te maken. Dat wat in de praktijk goed werkt wordt via Funxlab versneld geadopteerd, geïmplementeerd en opgeschaald in deelnemende ziekenhuizen. Inzendingen moeten voor 1 november 2023 aangemeld zijn via www.mprove.nu/innovationcall