20 oktober 2023

CZE, Máxima MC en Radboudumc bekrachtigen samenwerking

Van links naar rechts bestuurders: Marcel Visser (Máxima MC), Mark Janssen (Radboudumc) en Nardo van der Meer (Catharina Ziekenhuis).

Het Catharina Ziekenhuis (CZE) en Máxima MC (MMC) gaan vanaf 1 januari 2024 samenwerken met het Radboudumc op het gebied van de medische microbiologie. Op donderdag 19 oktober hebben de bestuurders van de drie partijen de samenwerking formeel bekrachtigd met de ondertekening van een Letter of Intent (LOI).

Met deze overeenkomst zetten de drie partijen een eerste stap richting een langdurige samenwerking. De basis daarvoor is de gedeelde visie op de medische diagnostiek, namelijk dat deze integraal onderdeel uitmaakt van het behandeltraject. Partijen willen hun krachten bundelen om dit essentiële onderdeel van de medische zorg zelf te kunnen blijven uitvoeren én ten dienste te stellen voor andere zorginstellingen.

De samenwerking tussen het CZE, MMC en Radboudumc sluit aan bij de profielen en de ambities van de drie partijen op het gebied van patiëntenzorg, onderzoek en innovatie. Met deze samenwerking wordt invulling gegeven aan de doelstellingen zoals de zorgsector deze heeft verwoord in het integraal zorgakkoord (IZA) om de zorg duurzaam met elkaar in te richten.