Spraakproblemen

Als u onduidelijk spreekt of bepaalde klanken niet goed uit kunt spreken, noemen we dit een spraakprobleem. Afhankelijk van de oorzaak is behandeling mogelijk door een neuroloog of KNO-arts. Hierbij wordt vaak een beroep gedaan op een logopedist voor aanvullende tests en behandeling.

Symptomen spraakproblemen

Er zijn veel verschillende spraakproblemen, zoals:

 • Het weglaten van klanken (‘toel’ in plaats van ‘stoel’)
 • Het vervangen of vervormen van klanken
 • Binnensmonds praten
 • Slissen of lispelen
 • Door de neus spreken
 • Spreken met een dubbele tong
 • Te snel of te langzaam praten
 • Soms bestaan er naast spraakstoornissen ook slikproblemen

Oorzaak spraakproblemen

Bij een spraakprobleem zijn er problemen in de mond- en tongbewegingen, waarmee klanken en woorden worden gevormd. Dit kan komen door:

 • Problemen met de spraakontwikkeling door gehoorproblemen of door veel duim- of speen zuigen
 • Een stembandaandoening
 • Een te grote neusamandel
 • Een spierziekte
 • Een beroerte (TIA of CVA)
 • Een aangezichtsverlamming
 • Neurologische aandoeningen, zoals MS of de ziekte van Parkinson
 • Afwijkingen in het mondgebied, bijvoorbeeld na een ongeval of operatie
 • Gehoorafwijkingen

Behandeling spraakproblemen

Bij kinderen die in ontwikkeling zijn zal de behandeling doorgaans anders verlopen dan bij volwassenen. Als er een medisch onderliggend probleem speelt verdient dat natuurlijk op de eerste plaats aandacht. De neuroloog of KNO-arts kan u hierbij helpen, afhankelijk van de oorzaak. Vaak kan de huisarts al inschatten bij welke specialist u het beste terecht kunt, of dat beter u rechtstreeks naar logopedist kunt gaan voor allerlei oefeningen.

Logopedie
De logopedist heeft verschillende materialen ter beschikking om de spraak te verbeteren. Allereerst wordt u alert gemaakt op het spraakprobleem en vervolgens wordt stap voor stap geoefend om de spraak te verbeteren. Indien noodzakelijk leert de logopedist u te communiceren met behulp van een communicatiemiddel.