Dialyseverpleegkundigen

In Dialysecentrum Máxima MC werken ongeveer vijftig dialyseverpleegkundigen. Dialyseverpleegkundigen hebben zich, na hun basisstudie, gespecialiseerd in de zorg voor nierpatiënten. De dialyseverpleegkundigen zijn werkzaam op de dialyseafdeling, maar ook op de hartbewaking en de Intensive Care indien daar nierfunctievervangende therapie nodig is.

U krijgt te maken met een vaste groep verpleegkundigen. Zij zijn op de hoogte van uw persoonlijke situatie. Zij begeleiden en verzorgen u tijdens dialyse. Binnen deze groep is één persoon uw vaste aanspreekpunt, de zorgcoördinator. Samen staan de verpleegkundigen voor de dagelijkse uitdaging om u gastvrij, met een hoog serviceniveau en op de juiste manier te helpen. Een team van innovatieve medewerkers die aandacht hebben voor het continu verbeteren en vernieuwen van de dagelijks aangeboden zorg.