Keurmerken

Een keurmerk is een officiële erkenning dat een ziekenhuis voldoet aan bepaalde vastgestelde kwaliteitseisen. Dialysecentrum Máxima MC heeft – met trots – het Qualicor-keurmerk in ontvangst mogen nemen.

 

QUALICOR ACCREDITATIE

HÉT KWALITEITSLABEL VOOR ZIEKENHUIZEN

 

Qualicor ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Beoordeeld wordt of instellingen hun organisatie zo hebben ingericht dat zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. Als dat het geval is krijgt de instelling een accreditatie voor vier jaren, waarna een volledige hertoetsing plaatsvindt. Tussentijds gaat Qualicor de voortgang van de afgesproken verbeterpunten na. De accreditatiestatus beoogt derden – zoals patiënten, verzekeraars, overheden – het vertrouwen in een goed en veilig georganiseerde instelling te geven.

Deelname aan het programma van het Qualicor is vrijwillig, het geschiedt altijd op verzoek van de zorginstelling zelf. De toetsing vindt plaats op basis van tevoren bekende en gepubliceerde normen en een overeenkomstige auditprocedure. De door Qualicor ontwikkelde Kwaliteitsnorm Zorginstelling is gebaseerd op het INK-model en de operationele inhoud is grotendeels ontleend aan wat deskundigen uit het zorgveld zelf hebben ontwikkeld.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan voor het verkrijgen en continueren van een accreditatiestatus zijn:

  • een aantoonbare verbetercultuur
  • een voldoende mate van borging
  • een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van de instelling

Het behalen van een Qualicor-accreditatie is hét belangrijkste kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Met dit keurmerk laat een ziekenhuis zien dat zij de zorg voor haar cliënten continu wil verbeteren, veiliger maken en borgen.

  • Analyseer en verbeter werkprocessen
  • Koppel bedrijfsprocessen aan geldende normen
  • Toon aan dat processen in overeenstemming zijn met de normen