Responsible disclosure

Wij vragen u:

 • De kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen, of gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • De kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Uw contactgegevens en globale bevindingen te mailen naar informatiebeveiliging@mmc.nl. Wij zullen vervolgens contact opnemen met u. Indien u liever ons gelijk van informatie wilt voorzien dan graag uw bevindingen in een versleuteld en met wachtwoord beveiligde .zip file mailen. Geef s.v.p. het wachtwoord telefonisch door. Wanneer deze winzip versleuteling niet mogelijk is, verzoeken wij u geen details in de mail te vermelden. Telefonisch contact opnemen is mogelijk via nummer (040) 888 83 66 / (040) 888 83 38.
 • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te kunnen reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 2 weken op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wanneer u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van de kwetsbaarheid.
  In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker. Deze ontdekkers worden gepubliceerd in de Hall of Fame.
 • Wij streven ernaar alle kwetsbaarheden zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over de kwetsbaarheid, nadat het is opgelost.