Informatie voor naasten van opgenomen corona(verdachte) patiënten

Uw naaste is met corona(verdenking) opgenomen in Máxima MC. We begrijpen dat dit veel vragen bij u kan oproepen. Daarom vindt u op deze pagina meer informatie over wat het inhoudt voor uw naaste en uzelf.

Is uw naaste met corona(verdenking) opgenomen op de Intensive Care? Kijk voor het bezoekersbeleid en meer informatie over IC opname op Intensive Care tijdens corona.

Opname in isolatie
Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, is isolatie noodzakelijk. Corona(verdachte) patiënten worden daarom in isolatie opgenomen op een speciale verpleegafdeling of indien nodig op de Intensive Care (IC). Ze worden verpleegd op een éénpersoonskamer. Patiënten in isolatie worden zo optimaal en veilig mogelijk verzorgd volgens de hygiënemaatregelen. Hierbij dragen medewerkers een jas/schort, handschoenen, mondkapje en een spatbril.

Bezoek
Binnen ons ziekenhuis gelden beperkingen voor bezoekers. De reden daarvoor is dat wij u en onze medewerkers moeten beschermen tegen het coronavirus en optimale zorg willen blijven bieden.

  • Een patiënt mag in de kliniek één bezoeker per keer, en maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vermijden, vragen we bezoekers tijdens bezoekuren in Máxima MC daarom om met maximaal één persoon per keer bij de patiënt aanwezig te zijn. Gedurende de dag heeft de patiënt de mogelijkheid om om maximaal twee bezoekers te ontvangen. Bezoekers kunnen elkaar buiten het ziekenhuis afwisselen. Zo voorkomen we voor ieders veiligheid onnodige drukte in het ziekenhuis.
  • Voor de afdelingen Intensive care en palliatieve afdelingen zijn uitzonderingen gemaakt op deze bezoekersregeling. In overleg met de afdeling kunnen bezoekersafspraken gemaakt worden.
  • Alle bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen tijdens het gehele bezoek van het ziekenhuis.

Mogelijke overplaatsing
De beddencapaciteit voor opname van patiënten wordt zoveel mogelijk opgeschaald, maar blijft beperkt. Om optimale zorg te blijven verlenen, wordt er indien nodig gekeken naar ziekenhuizen die kunnen ondersteunen. Het kan zijn dat uw naaste overplaatst wordt naar een ander ziekenhuis.

Overplaatsing van patiënten wordt landelijk gecoördineerd, Máxima MC heeft hier geen invloed op. Wanneer besloten is dat uw naaste wordt overgeplaatst, wordt u hier zo snel mogelijk over geïnformeerd. In sommige gevallen kan het zijn dat de overplaatsing al in gang gezet is.

 Wat kunt u zelf doen voor uw naasten?

  • U kunt vanaf 11.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling om te vragen hoe het met uw naasten gaat. De afdeling neemt zelf geen contact met u op over uw naasten, alleen wanneer de situatie verslechtert.
  • Het ophalen of afgeven van spullen van en voor patiënten kan door de bezoeker meegenomen worden.

Bezoekersregeling bij mogelijk overlijden
Mocht de situatie zo verslechteren dat de patiënt mogelijk komt te overlijden, dan geldt er een aangepaste bezoekersregeling. Het is belangrijk dat de contactpersoon altijd bereikbaar is op het opgegeven telefoonnummer.

Emotionele ondersteuning voor de patiënt en uzelf
Er komt veel op u af bij een opname of behandeling van u of uw dierbare. Het kan helpen om in vertrouwen met iemand te praten. Zit u ergens mee? Wilt u uw verhaal kwijt of heeft u behoefte aan een luisterend oor? Onze geestelijk verzorger is er voor u. Hier leest u meer over de mogelijkheden voor geestelijke verzorging.