Klinische fysica

In een modern ziekenhuis wordt op heel veel plekken gebruik gemaakt van medische apparaten en instrumenten. De afdeling Klinische Fysica zorgt – samen met de afdeling Medische Techniek – voor adequate en verantwoorde introductie en inzet van deze medische hulpmiddelen.

Klinisch fysicus

De klinisch fysicus is een medisch ondersteunend specialist met kennis van natuurkundige principes. Hij/zij zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande medische apparatuur en technieken veilig en verantwoord worden toegepast om de diagnose en behandeling van patiënten te optimaliseren. Daarnaast zijn klinisch fysici vaak belast met het veiligheidsbeleid en -management op het gebied van medische technologie en de daarbij horende risico-analyses. Tevens verplicht de wetgeving zorginstellingen die met ioniserende straling of radioactieve bronnen werken een klinisch fysicus oproepbaar of beschikbaar te hebben. De klinische fysicus is ook stralingsdeskundige.

De werkzaamheden van de klinisch fysicus worden in onderstaande film toegelicht.