Klinische fysica

In een modern ziekenhuis wordt op heel veel plekken gebruik gemaakt van medische apparaten en instrumenten. De afdeling Klinische Fysica zorgt – samen met de afdeling Medische Techniek – voor adequate en verantwoorde introductie en inzet van deze medische hulpmiddelen.

Klinisch fysicus

De klinisch fysicus is een medisch ondersteunend specialist met kennis van natuurkundige principes. Hij/zij zorgt ervoor dat nieuwe en bestaande medische apparatuur en technieken veilig en verantwoord worden toegepast om de diagnose en behandeling van patiënten te optimaliseren. Daarnaast zijn klinisch fysici vaak belast met het veiligheidsbeleid en -management op het gebied van medische technologie en de daarbij horende risico-analyses. Tevens verplicht de wetgeving zorginstellingen die met ioniserende straling of radioactieve bronnen werken een klinisch fysicus oproepbaar of beschikbaar te hebben. De klinische fysicus is ook stralingsdeskundige.

De werkzaamheden van de klinisch fysicus worden in onderstaande film toegelicht.

 

Onze klinisch fysici

Giessen, van der, dr. ir. Alina

Giessen, van der, dr. ir. Alina

 • Functie Klinisch fysicus
 • Contact 040 888 8000
 • Aandachtsgebieden Klinische fysica – OK, Acute as, Verpleegafdelingen, Opleider op de Tu/e aan de School of Medical Physics and Engineering
Meijer, dhr. dr. ir. E.J.

Meijer, dhr. dr. ir. E.J.

 • Functie Klinisch fysicus
 • Contact 040 888 97 72
 • Aandachtsgebieden klinische fysica – Stralingsbeschermingsdeskundige, co-opleider, Klinisch fysische ondersteuning Nucleaire Geneeskunde, Cardiologie, Longgeneeskunde, Sportgeneeskunde, MDL, Dialyse, Endoscopie, risico-analyse technieken
Paulis, mw. dr. ir. L.

Paulis, mw. dr. ir. L.

 • Functie Klinisch fysicus
 • Contact 040 888 86 97
 • Aandachtsgebieden klinische fysica – Klinisch fysische ondersteuning OK, Chirurgie, Orthopedie, Plastische Chirurgie, CSA, Radiologie: Mammografie, Bucky, C-bogen, Echografie, risicoanalyse technieken
Pul, mw. dr. ir. C. van

Pul, mw. dr. ir. C. van

 • Functie Klinisch fysicus
 • Contact 040 888 86 96
 • Aandachtsgebieden klinische fysica – Stralingsbeschermingsdeskundige, ondersteuning Radiologie, MRI, echografie. Klinisch fysische ondersteuning Vrouw-moeder-kind. Patiëntmonitoring, alarmering, ICT voor acute zorg, risico-analyse technieken