23 maart 2018

Goed voorbereid naar een darmoperatie

Deze maand is het darmkankermaand. Daarom belichten wij iedere week de verschillende kanten van de ziekte darmkanker, zo ook een darmoperatie. Na een operatie wil iedereen natuurlijk zo snel mogelijk weer op de been zijn. Prehabilitatie, het fit maken van patiënten vóór de operatie, is hiervoor de uitkomst.

In Máxima MC hebben we aangetoond dat patiënten veel beter herstellen na een operatie met een intensieve voorbereiding. Samen met KWF kankerbestrijding voert MMC een groot internationaal onderzoek uit naar prehabilitatie in zes landen. Prehabilitatie bestaat uit een combinatie van conditie- en krachttraining, voedingsondersteuning, psychologische hulp en, indien nodig, een stoppen-met-roken-traject. Verschillende specialismen hebben hun krachten gebundeld om de patiënt zo goed mogelijk te begeleiden.

Binnen MMC streven wij naar eigen regie van de patiënten over hun behandeling. De wachttijd voor een darmoperatie is gemiddeld vijf weken. In plaats van thuis te zitten wachten, gebruiken de patiënten deze tijd heel nuttig om al actief bezig te zijn met hun herstel. In deze tijd worden de patiënten fysiek en mentaal sterker gemaakt voor de operatie en voelen ze zich hierdoor betrokken bij hun eigen behandeling.

Effect

Een goede voorbereiding heeft een positief effect op het herstel na de operatie. Bij een darmkankeroperatie levert u veel in aan conditie. Met een goede conditie is de patiënt veel beter in staat om de operatie goed te doorstaan, is de kans op complicaties en bijwerkingen kleiner en gaat het herstel sneller.

Prehabilitation World Conference

MMC lanceerde de revolutionaire aanpak prehabilitatie. We blijven deze uitgebreide voorbereiding op operaties onderzoeken en ontwikkelen. Om andere ziekenhuizen en zorginstellingen kennis te laten maken met prehabilitatie wordt het Prehabilitation World Conference georganiseerd. Tijdens het congres wordt er verteld wat prehabilitatie inhoudt, wat het effect is, ontwikkelingen op het gebied van prehabilitatie en hoe prehabilitatie ook in andere ziekenhuizen kan worden gestart.