12 juli 2017

Fitte patiënten herstellen sneller na een operatie

MMC lanceert revolutionaire aanpak om de patiënt al vóór de operatie fitter te maken

Een operatie zorgt ervoor dat de conditie van een patiënt drastisch keldert. Hoe krijgen we patiënten na een operatie weer sneller op de been? Máxima MC (MMC) lanceert prehabilitatie, een grootschalige multidisciplinaire aanpak om de patiënt al vóór de operatie fitter te maken.

Het lijkt zo logisch. Toch gebeurde het niet. Optimale voorbereiding voor een operatie. Prehabilitatie brengt hier verandering in. Al voor de operatie krijgt de patiënt intensieve training, gecombineerd met optimale voeding, mentale ondersteuning en indien van toepassing stoppen met roken. Chirurg en hoofdonderzoeker Gerrit Slooter en arts onderzoeker Stefan van Rooijen ontdekten het prehabilitatie concept in the Montreal General Hospital in Canada. Samen hebben zij een uniek prehabilitatie programma ontwikkeld dat wereldwijd zal worden ingezet. Gerrit Slooter: “Tot voor kort werden vooral de losse componenten ingezet bij patiënten, in Máxima MC zetten we bewust in op de combinatie ervan. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is door de huidige structuur in de zorg een uitdaging.” Met onder andere sportartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en chirurgen werken we aan de optimale ondersteuning voor patiënten.

Actieve rol patiënt
Met prehabilitatie zet de patiënt de tijd die hij moet wachten op een operatie nuttig in en krijgt zo zelf invloed op zijn of haar gezondheid. Zo speelt de patiënt een actieve rol in het bevorderen van de genezing: patient empowerment. MMC startte prehabilitatie in het najaar van 2016 met een groep patiënten met darmkanker. Een operatie is voor hen vaak de enige mogelijkheid om te overleven, maar een darmoperatie gaat helaas regelmatig gepaard met complicaties. Daarom kan een dergelijk programma bij deze patiënten bij uitstek van grote meerwaarde zijn. Onderzoeker Gwen Thomas: “De eerste resultaten met deze multidisciplinaire aanpak zijn veelbelovend en deelnemers zijn heel enthousiast. In de korte tijdspanne van maximaal vijf weken tussen de diagnose darmkanker en de operatie is het mogelijk de conditie en voedingstoestand van patiënten te verbeteren.” Ook patiënten zijn heel enthousiast. Patiënte in het prehabilitatie programma mevrouw Uijen: “Door de training werd ik afgeleid van de operatie zelf. Ik voelde me veel fitter en sterker en vond het fijn dat ik ook zelf wat kon doen om snel weer gezond te worden.“

Internationale studie
Naast een betere conditie en voedingstoestand herstellen patiënten met prehabilitatie sneller van hun operatie. Een aanvullende behandeling zoals chemotherapie kan zo sneller worden gestart en beter worden verdragen. Gerrit Slooter: “Deze eerste resultaten zijn pas het begin. Máxima MC is initiatiefnemer en coördinerend studiecentrum van een grote internationale studie die deze maand van start gaat, waar meer dan 700 patiënten aan deelnemen.” De studie wordt uitgevoerd samen met gerenommeerde ziekenhuizen in Montreal, Kopenhagen, Parijs, Barcelona en Ferrara, met als doel prehabilitatie optimaal te ontwikkelen. Máxima MC wordt hierin gesteund door KWF Kankerbestrijding en het NFtK (Nationaal Fonds tegen Kanker).