Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens, (waaronder het geheugen), stemming en gedrag.

Dementie komt voor bij klinische syndromen, die veroorzaakt worden door verschillende hersenziekten. De specifieke kenmerken van de verschillende combinaties worden bepaald door de aard, lokalisatie en ernst van de afwijkingen in de hersenen. Dementie is een ziekte die zich vooral op latere leeftijd openbaart.

Symptomen

In het beginstadium van de ziekte vallen de geheugenproblemen niet op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte erger wordt, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn leven.

Soorten dementie

Dementie is een verzamelnaam voor meerdere vormen. De meest voorkomende vormen zijn:

 • Ziekte van Alzheimer
  Bij de ziekte van Alzheimer sterven de zenuwcellen in de hersenen af. Patiënten krijgen geheugenproblemen en moeite met het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. Zelf hebben zij niet door dat ze ziek zijn. De symptomen worden geleidelijk aan steeds zichtbaarder. Ook kan het karakter van de patiënt veranderen.
 • Dementie met Lewy body
  Dementie met Lewy body (DLB) is een vorm van dementie, die aan de ziekte van Parkinson is gerelateerd. De aandoening kan daarom ook lichamelijke verschijnselen van Parkinson geven. DLB begint vaak geleidelijk. Vaak is het geheugen nog redelijk intact, maar zijn er aandachtsproblemen en neemt het ruimtelijk inzicht af. Ook krijgt een deel van de patiënten last van hallucinaties.
 • Vasculaire dementie
  Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door schade aan de bloedvaten in de hersenen. Dit zorgt voor doorbloedingsstoornissen van de hersenen, waardoor deze te weinig voedingsstoffen en zuurstof krijgen. Vasculaire dementie begint vaak plotseling, maar kan ook geleidelijk ontstaan.
 • Gemengde dementie
  Gemengde dementie wordt veroorzaakt door een combinatie van twee of meerdere ziekten. In de meeste gevallen gaat het om een mengvorm van vasculaire dementie en de ziekte van Alzheimer.
 • Mild cognitieve impairment
  Mild cognitieve impairment betekent ‘milde cognitieve stoornis’. Er zijn wel geheugenproblemen, maar er is (nog) geen sprake van dementie.
 • Frontotemporale dementie
  Bij deze vorm van dementie staan persoonlijkheids- en gedragsverandering op de voorgrond. Vaak hebben patiënten zelf niet in de gaten dat zij veranderen. De ziekte wordt ook wel de ziekte van Pick genoemd.
 • Mild Cognitive Impairment (MCI) op basis van vasculaire schade
  Bij MCI op basis van vasculaire schade heeft iemand cognitieve klachten, die veroorzaakt worden door vaatschade in de hersenen. Voorbeelden van cognitieve klachten zijn: geheugenproblemen en moeite met taal, beslissingen nemen, concentratie en het opnemen van informatie.

Diagnose

Het stellen van de diagnose bestaat uit een aantal stappen:

 • screening, anamnese en cognitieve testen;
 • bloedonderzoek;
 • aanvullend onderzoek; CT-scan of een MRI-scan.

Behandeling

Geheugenpolikliniek

Voor mensen met dementie- en/of geheugenstoornissen is er een speciaal spreekuur op de dinsdag, op onze locatie in Veldhoven. De geheugenpolikliniek is bedoeld voor mensen met geheugenproblemen. Oorzaken van deze problemen kunnen zeer divers zijn. Denk aan (beginnende) dementie, geheugenstoornissen door medicatie, vitaminegebrek, stofwisselingsziekten of geheugenklachten na bijvoorbeeld een ongeval. In de geheugenpolikliniek werken de neuroloog, de neuro-psycholoog, de psychiater en geheugenverpleegkundige samen. Afhankelijk van de aard van uw klachten en uw leeftijd bepaalt de huisarts of u voor onderzoek wordt verwezen naar het specialisme neurologie of het specialisme ouderengeneeskunde. Iedere dinsdagochtend wordt er een spreekuur gehouden voor mensen met dementie of andere geheugenklachten.

Geheugenverpleegkundige

Is bij u de diagnose dementie vastgesteld, dan kan de neuroloog u doorverwijzen naar de geheugenverpleegkundige. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met geheugenproblematiek.