16 maart 2018

Studie prehabilitatie beloond met MMC Award

wetenschapsavond MMC

Tijdens de jaarlijkse wetenschapavond van Máxima MC (MMC) is een MMC Award uitgereikt aan Gwen Thomas: de PhD-kandidate presenteerde een pilotstudie naar het fit maken van patiënten vóór een operatie. Hiermee zouden patiënten sneller herstellen en minder risico hebben op complicaties.

Gwen Thomas presenteerde de studie gisteravond op de wetenschapsavond; een bijeenkomst waarop jonge (arts)onderzoekers in MMC hun resultaten presenteren. Het klinkt logisch, maar is blijkbaar niet vanzelfsprekend: de vijf weken wachttijd tot een darmoperatie benutten om patiënten zo goed mogelijk voor te bereiden. Dit door fysieke training met hulp van een fysiotherapeut, dieetaanpassingen, stoppen met roken en psychologische begeleiding. Uit een pilotstudie onder vijftig patiënten blijkt dat het mogelijk is om in deze korte periode aanmerkelijk fitter te worden. De effecten van prehabilitatie worden nu breder onderzocht met een wereldwijde studie.

Aanmoedigingsprijs
Naast wetenschappelijke voordrachten krijgen onderzoekers op de wetenschapsavond ook de kans om een posterpresentatie te houden. Winnaar van de pitch dit jaar is semi-arts Esther Pijnappel. Zij overtuigde de jury, bestaande uit de wetenschapscommissie en raad van bestuur, met een enthousiast verhaal over het ECG-geleid plaatsen van een port-a-cath. Hierbij wordt op geleide van een elektrocardiogram een katheter in een ader in de borst geplaatst om voor toediening van medicatie (vaak chemotherapie). Hierdoor hoeft er niet telkens een infuus aangelegd te worden en wordt beschadiging van bloedvaten voorkomen. Grote voordeel van de ECG-geleiding is dat er geen doorlichting gebruikt hoeft te worden. MMC is het enige ziekenhuis in Nederland dat deze techniek al gebruikt. Uit dit onderzoek blijkt deze methode veilig en effectief.

De aanmoedigingsprijs was voor Anne Voermans met een poster over onderzoek naar de Ponseti-behandeling bij klompvoeten.