11 oktober 2018

Kwaliteit en tevredenheid geboortezorg in beeld

illustratie van poppetje met tweelingbabies

Een zwangerschap is heel mooi, maar ook spannend. Niets is belangrijker dan uw baby veilig ter wereld brengen. Het Vrouw Moeder Kind-centrum (VMK-centrum) van Máxima MC (MMC) maakt de zorg rondom de geboorte transparanter. Hierdoor kunnen mensen de kwaliteit van geboortezorg nog beter inzien en begrijpen én kan MMC deze blijven verbeteren.

Het VMK-centrum registreert jaarlijks alle ontwikkelingen rondom kwaliteit van geboortezorg in een jaarverslag. Deze cijfers worden vergelijken met het landelijk gemiddelde van geboortezorg. Hiervoor gebruiken we als bronnen: de Verloskundige Onderlinge Kwaliteits Spiegeling (VOKS) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Meetbare kwaliteit
Pieter van Runnard Heimel, gynaecoloog-perinatoloog in MMC: “Wij proberen de bevalling, en als het nodig is de keizersnede, zo natuurlijk mogelijk te laten plaatsvinden, zonder extra risico’s voor de aanstaande moeder of de baby. Door de kwaliteit van geboortezorg inzichtelijk te maken, geven wij zwangere vrouwen en hun verloskundigen de mogelijkheid zelf een mening te vormen over de geboortezorg van MMC. Bovendien laten we op eenvoudige en voor iedereen begrijpelijke manier zien hoe vaak problemen rond een bevalling voorkomen in MMC ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Wij zien dat inzicht in resultaten echt helpen; het stimuleert de zorg te verbeteren waar dat kan. Patiënttevredenheid is hierbij onze drijfveer.”

Uitkomsten geboortezorg
Bekijk de Infographic ‘kwaliteit en tevredenheid geboortezorg’ waarin het VMK-centrum van MMC zijn scores openbaar maakt.