Kosten maagverkleining

De kosten van een maagverkleining zijn in totaal ongeveer tienduizend euro. Het gaat dan de prijs van het totale behandeltraject; van intake en screening tot en met begeleiding in de jaren na de operatie. Gelukkig worden de kosten van het behandeltraject vanuit de basisverzekering vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor een vergoeding van de maagverkleining kosten komt u in aanmerking als uw situatie bij de screening voldoet aan de internationale richtlijnen:

 • Een BMI hoger dan 40
 • Een BMI van 35 tot 40 met een bijkomende aandoening die het directe gevolg is van uw overgewicht, zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol, slaapapneu syndroom, ernstige astma, ernstige gewrichtsklachten, artrose van heup of knie, boezemfibrilleren, een kransslagaderaandoening, een CVA, zuurbranden (met medicatie), PCOS, menstruatieproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, urine-incontinentie, bekkenbodemproblemen, seksuele problemen, een erectiestoornis, nefrotisch syndroom of nierfalen (met medicatie en indien onder behandeling van de nefroloog). Deze bijkomende aandoeningen dienen vastgesteld te zijn door een specialist.

Daarnaast zijn van belang dat u:

 • bereid bent om radicaal uw levenswijze en eetgewoonten te veranderen;
 • bereid bent om het gehele traject te doorlopen en regelmatig op medische controle te gaan;
 • geen verslavingen heeft;
 • in de afgelopen vijf jaar gedurende minstens een jaar afvalpogingen heeft ondernomen onder begeleiding van een diëtist.

Maagverkleining vergoeding

Ook heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Aangezien morbide obesitas bij een dergelijk hoog BMI ook andere gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, zijn zorgverzekeraars vrijwel altijd bereid de kosten van een maagverkleining (maagband, gastric bypass of gastric sleeve) te vergoeden. Meer informatie over de vergoeding van een bariatrisch behandeltraject vindt u op de website van uw verzekeraar, zoals CZ, VGZ, Zilveren Kruis of Menzis.

Kosten maagverkleining

Eigen kosten maagverkleining

Een aantal zaken in het behandeltraject van een maagverkleining wordt niet (altijd) vergoed:

 • Het eigen risico van uw zorgverzekering gedurende het volledige traject.
 • Modifast of Weightcare in de twee weken voorafgaand aan de ingreep, ongeveer vijftig euro in totaal.
 • Vitaminesupplementen die u na de operatie in blijft nemen, ongeveer tien euro per maand.
 • Reis- en parkeerkosten gedurende het volledige traject: deze kosten proberen we te beperken, doordat controleafspraken en vragen ook mogelijk zijn via e-coaching, telefoon en e-mail.
 • Plastische chirurgie vanwege een huidoverschot na de operatie wordt niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. De mogelijkheden kunt u bespreken met uw huisarts of (plastisch) chirurg.

 

Informatiepakket maagverkleinende operatie

Wilt u graag meer weten over de maagverkleinende operatie? Het obesitascentrum van Máxima MC heeft een uitgebreide informatiefolder voor u samengesteld.

Ik wil een gratis informatiepakket