Oncologie en ouderen

In Máxima MC wordt er vóór een kankeroperatie al extra aandacht besteedt om patiënten fitter te maken en zo het herstel na de operatie én de kans op complicaties te verkleinen.

Indien blijkt dat een patiënt van 70 jaar of ouder een verhoogde kans heeft op complicaties, zoals een delier, ondervoeding, functieverlies of valgevaar wordt de patiënt verwezen naar de polikliniek ouderengeneeskunde. Op de polikliniek ouderengeneeskunde wordt het algeheel functioneren in kaart gebracht. Er worden adviezen gegeven, voor zowel voor als na de operatie. Daarbij wordt de patiënt tijdens de opname bezocht door het Geriatrie Team.

Ook bij andere soorten kanker waarvoor een operatie of andere behandeling overwogen wordt, kan de behandelend specialist u in het voortraject verwijzen naar de polikliniek ouderengeneeskunde.

Zie voor meer informatie ‘onderzoek vóór de operatie’.