Onderzoek vóór de operatie

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wanneer u een operatie of een andere ingreep ondergaat kan uw hoofdbehandelaar of de afdeling Pre Operatieve Screening (POS) u voor de operatie aanmelden op de polikliniek ouderengeneeskunde. Het doel van dit bezoek is het voorkomen van complicaties rondom de operatie in het ziekenhuis die met name bij ouderen kunnen voorkomen. De internist ouderengeneeskunde of klinisch geriater beoordeelt eerst óf een bezoek aan de polikliniek nodig is, of dat wij u zien in de kliniek gedurende de opname. Indien voor de operatie een bezoek aan de polikliniek ouderengeneeskunde nodig is, wordt u gebeld.

Complicaties bij ouderen in het ziekenhuis

Patiënten van 70 jaar en ouder die worden opgenomen in het ziekenhuis hebben een verhoogd risico op complicaties. Op de polikliniek ouderengeneeskunde wordt gekeken naar veel voorkomende complicaties bij ouderen, namelijk het risico op: ondervoeding, vallen, functieverlies en een delier.

Ondervoeding

Op de polikliniek zal gekeken worden naar uw voedingstoestand en of u veel gewicht bent verloren in de afgelopen weken. Indien nodig, krijgt u adviezen om uw voedingstoestand voor de operatie te verbeteren. Tevens wordt er een diëtist ingeschakeld tijdens uw opname. Lees meer over ondervoeding bij ouderen.

Vallen

Indien u moeite heeft met lopen en bewegen of gevallen bent in het verleden, heeft u mogelijk een verhoogde kans om in het ziekenhuis ten val te komen. Op de polikliniek krijgt u hierover adviezen en worden preventieve maatregelen genomen in het ziekenhuis. Lees meer over valpreventie.

Functieverlies

Een ziekenhuisopname kan ervoor zorgen dat u conditioneel achteruit gaat. Op de polikliniek wordt dit risico in kaart gebracht. U krijgt adviezen om dit te voorkomen en ook worden in het ziekenhuis preventieve maatregelen genomen. Lees meer over functieverlies.

Delier

Een delier is een acuut verwardheidsbeeld dat kan ontstaan na een operatie of tijdens een periode van ziekte. Heeft u dit in het verleden al eens meegemaakt, vermeld dit dan tijdens uw bezoek aan ons. Tijdens uw bezoek zult u hier meer informatie over ontvangen. Lees meer over delier.

Het vervolg

Na uw bezoek aan de polikliniek zal uw hoofdbehandelaar adviezen ter voorkoming van complicaties ontvangen. Tijdens uw opname in het ziekenhuis wordt u gevolgd door het geriatrie team, dat bestaat uit een internist ouderengeneeskunde, klinisch geriater, psychiater, geriatrie verpleegkundigen. De leden van het geriatrie team zijn bij u betrokken in een adviserende rol of in medebehandeling. Uw hoofdbehandelaar blijft verantwoordelijk.

Als geriatrie team brengen wij adviezen uit aan uw hoofdbehandelaar en aan de verpleegkundigen op de afdeling waar u verblijft. Het doel dat we willen bereiken met deze adviezen is de opname voor u zo veilig en ongecompliceerd mogelijk te laten verlopen en de verpleegkundigen en artsen hierbij te ondersteunen of te adviseren. De mate waarin de leden van het geriatrie team bij u langskomen kan verschillen. Soms wordt u maar één of twee keer gezien, maar het kan ook zijn dat wij dagelijks bij u langskomen om te kijken hoe het met u gaat. Dit wordt afgestemd met uw hoofdbehandelaar.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek ouderengeneeskunde. De secretaresse is tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (040) 888 61 84. Tijdens uw opname kunt u met vragen contact opnemen met de verpleegkundige van de afdeling waar u verblijft.