18 januari 2022

MMC onderzoekt veilige zorg voor kwetsbare ouderen op de SEH

onderzoek veilige zorg kwetsbare ouderen

Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder neemt toe. Zij bezoeken de Spoedeisende Hulp (SEH) vaker: 12-29% van de SEH-bezoeken is door oudere patiënten. Zij hebben vaker, maar ook complexere zorg nodig. Joyce Wachelder, arts-onderzoeker in Máxima MC (MMC), deed onderzoek naar veilige zorg voor kwetsbare ouderen op de SEH. Haar proefschrift geeft inzicht in risicofactoren bij ouderen die zich melden op de SEH. Risicofactoren die mogelijk leiden tot succesvolle interventies en bijdragen aan de verbetering van de zorg en de uitkomsten voor oudere patiënten op de SEH.

Kwetsbare ouderen hebben een hogere kans op een delier, vallen, infecties en medicatiefouten. Oudere patiënten hebben vaak één of meer chronische aandoeningen (comorbiditeit), maken meer gebruik van medicijnen en zijn kwetsbaarder. Als ze op de SEH terecht komen, hebben ze vaak een complexere zorgvraag, een langere bezoektijd op de SEH en een verhoogd risico op herbezoek. Zorgverleners op de SEH zien de oudere patiënt dan ook als een uitdagende groep. Daarom vond Wachelder het essentieel om meer inzicht te krijgen in deze patiëntengroep. Wachelder: “De stijging van oudere patiënten op de SEH benadrukt het belang van een goed georganiseerde acute zorg, omdat kwetsbare ouderen vaak meer complexe zorgvragen hebben.”

Ouderen met niet-specifieke klachten

Een specifieke groep met een specifieke zorgbehoefte is de oudere patiënt die juist geen specifieke klachten heeft. Deze patiënten hebben voornamelijk klachten die niet direct wijzen op een bepaalde diagnose, zoals pijn op de borst of kortademigheid. Ouderen met niet-specifieke klachten die zich presenteren op de SEH hebben een hoger risico op slechte gezondheidsuitkomsten, waaronder een langere ziekenhuisopname en een hoger risico op overlijden.

Geen sterfteverschil bij weekendopname SEH

Tot op heden was onbekend of het weekend effect heeft op slechte uitkomsten voor oudere patiënten met niet-specifieke klachten. Wachelder onderzocht of oudere patiënten een verhoogd risico hebben op overlijden binnen 2 tot 30 dagen na het SEH-bezoek. De conclusie is dat een patiënt die in het weekend opgenomen wordt via de SEH geen hoger risico op overlijden heeft ten opzichte van opnames doordeweeks. Opvallend was wel dat patiënten gedurende het weekend een hogere comorbiditeit en urgentieniveau hadden ten opzichte van patiënten die waren opgenomen gedurende de weekdagen. “Vooral belangrijk is dat aangetoond wordt dat de kwaliteit van zorg in het weekend niet verschilt van de kwaliteit doordeweeks”, concludeert Wachelder trots.

Kwetsbare ouderen thuis monitoren

Tot slot werd onderzocht of heropname van kwetsbare patiënten te voorkomen is door patiënten met niet-specifieke klachten in de thuissituatie al beter in kaart te brengen. Een mogelijkheid hiervoor is telemonitoring; het op afstand meten van vitale parameters, zoals ademhaling, temperatuur, saturatie en bewegingen bij kwetsbare ouderen in de thuissituatie. Wachelder: “Het is een gebruiksvriendelijke mogelijkheid voor de toekomst om bijvoorbeeld heropnames te voorkomen. Uit de studie blijkt dat telemonitoring goed werd verdragen door de ouderen, maar dat ze wel vaak hulp nodig hadden bij het gebruik van de systemen.”

Joyce Wachelder verdedigde haar proefschrift Older Adult Patients at the Emergency Department aan de Maastricht University, en werd hierin begeleid door Harm Haak, professor acute interne geneeskunde met aandachtsgebied ouderen.